About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 524 blog entries.

สมาคมเพื่อนชุนชน ได้เข้าร่วมสัมมนากลุ่ม EMAG

เมื่อวันที่ 16 พย. 65 สมาคมเพื่อนชุนชน ได้เข้าร่วมสัมมนากลุ่มให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุนเฉิน หรือกลุ่ม EMAG ซึ่งกลุ่ม EMAG เกิดจากจากผู้ประกอบการนนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

สมาคมเพื่อนชุนชน จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้กับ อสม.

สมาคมเพื่อนชุนชน จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้กับ อสม. ในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ จ.ระยอง สมาคมเพื่อนชุมชน เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จังหวัดระยอง

สมาคมเพื่อนชุมชน ได้จัดอบรมให้กับคณะอาจารย์ของสถาบันอาชีวะ

สมาคมเพื่อนชุมชน ได้จัดอบรมให้กับคณะอาจารย์ของสถาบันอาชีวะทั้ง 2 แห่งในมาบตาพุดคอมเพล็กซ์

สมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเวทีแนะแนวเรียนต่ออุดมศึกษา เพื่อปูทางอาชีพในฝันให้เด็กระยอง ผ่านโลกออนไลน์

สมาคมเพื่อนชุมชน โดย คุณศิริพันธ์ อาจนนท์ลา ผู้บริหารสมาคมเพื่อนชุมชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ระยอง ได้จัดโครงการ “เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่ทักษะแห่งอนาคต” หรือ “CPA OPEN HOUSE” ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ให้กับน้องๆ

สมาคมเพื่อนชุมชน 12 ปี มอบทุนต่อเนื่องในปี 2565 เพื่อเด็กระยอง

เมื่อวันที่ 8 ตค. 65 สมาคมเพื่อนชุมชน จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 ให้กับเยาวชนในจังหวัดระยอง จำนวน 85 ทุน ในระดับปริญญาตรี และ ระดับอาชีวศึกษา (ปวช)

ร่วมฝึกซ้อมแผนฉุนเฉิน ในโครงการ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน

สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด และสมาชิกสมาคมเพื่อนชุมชน (GPSC) ร่วมฝึกซ้อมแผนฉุนเฉิน ในโครงการ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน

สมาคมเพื่อนชุมชน ลงพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดระยอง

สมาคมเพื่อนชุมชน มอบกระสอบบรรจุทราย สนับสนุนการป้องกัน บรรเทาความเดือดร้อน กรณีน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่จังหวัดระยอง

โครงการ “รณรงค์การใช้ถังดักไขมันในครัวเรือน”

เมื่อวันอังคารที่ 13 กย. 65 สมาคมเพื่อนชุนชน (นายมนชัย รักสุจริต ผจก.สมาคมเพื่อนชุมชน) ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด งานสุขาภิบาล ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สมาคมเพื่อนชุมชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

สมาคมเพื่อนชุมชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทต.เนินพระ และ ทต.ทับมา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2565 ระดับอาชีวศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษา สมาคมเพื่อนชุมชน ประจาปี 2565 (ระดับอาชีวศึกษา) จานวน 45 ทุน

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยความวางใจซึ่งกันและกันและให้ชุมชนมั่นใจว่าอุตสาหกรรมพร้อมอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มที่

หน้าที่

ให้ข้อมูลความรู้สำหรับชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นศูนย์รับข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนติดตามผลและแจ้งความ คืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาประสานงานความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการภาครัฐและชุมชนเพื่อขับ เคลื่อนให้ภารกิจต่างๆ สำเร็จ

รับข่าวสารจากเรา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารดีๆ จากเรา ไม่ต้องห่วงนะครับ เราส่งให้แต่สิ่งดีๆ ครับ

Error: Contact form not found.

Go to Top