About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 520 blog entries.

สมาคมเพื่อนชุมชน 12 ปี มอบทุนต่อเนื่องในปี 2565 เพื่อเด็กระยอง

เมื่อวันที่ 8 ตค. 65 สมาคมเพื่อนชุมชน จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 ให้กับเยาวชนในจังหวัดระยอง จำนวน 85 ทุน ในระดับปริญญาตรี และ ระดับอาชีวศึกษา (ปวช)

ร่วมฝึกซ้อมแผนฉุนเฉิน ในโครงการ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน

สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด และสมาชิกสมาคมเพื่อนชุมชน (GPSC) ร่วมฝึกซ้อมแผนฉุนเฉิน ในโครงการ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน

สมาคมเพื่อนชุมชน ลงพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดระยอง

สมาคมเพื่อนชุมชน มอบกระสอบบรรจุทราย สนับสนุนการป้องกัน บรรเทาความเดือดร้อน กรณีน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่จังหวัดระยอง

โครงการ “รณรงค์การใช้ถังดักไขมันในครัวเรือน”

เมื่อวันอังคารที่ 13 กย. 65 สมาคมเพื่อนชุนชน (นายมนชัย รักสุจริต ผจก.สมาคมเพื่อนชุมชน) ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด งานสุขาภิบาล ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สมาคมเพื่อนชุมชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

สมาคมเพื่อนชุมชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทต.เนินพระ และ ทต.ทับมา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2565 ระดับอาชีวศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษา สมาคมเพื่อนชุมชน ประจาปี 2565 (ระดับอาชีวศึกษา) จานวน 45 ทุน

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2565 ระดับปริญญาตรี

ประกาศรายชอื่ ผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษา สมาคมเพ่ือนชุมชน ประจำปี 2565 (ระดับอาชีวศึกษา) จานวน 45 ทุน

สมาคมเพื่อนชุมชน จัดอบรมให้กับ วิสาหกิจชุมชนของในโครงการธรรมศาสตร์โมเดล

สมาคมเพื่อนชุมชน จัดอบรมให้กับ วิสาหกิจชุมชนของในโครงการธรรมศาสตร์โมเดล กว่า 20 กลุ่ม ให้มีความรู้และเข้าใจ และสามารถโพสขายของออนไลน์เองได้และยังสามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังกลุ่มตนเอง และชุมชนได้

กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชน ครั้งที่ 4

กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชน ครั้งที่ 4 วัดมาบชลูด ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2565  

สมาคมเพื่อนชุมชนให้บริการหน่วยแพทย์เพื่อนชุมชน

สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง และสำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด ออกให้บริการหน่วยแพทย์เพื่อนชุมชน

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยความวางใจซึ่งกันและกันและให้ชุมชนมั่นใจว่าอุตสาหกรรมพร้อมอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มที่

หน้าที่

ให้ข้อมูลความรู้สำหรับชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นศูนย์รับข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนติดตามผลและแจ้งความ คืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาประสานงานความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการภาครัฐและชุมชนเพื่อขับ เคลื่อนให้ภารกิจต่างๆ สำเร็จ

รับข่าวสารจากเรา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารดีๆ จากเรา ไม่ต้องห่วงนะครับ เราส่งให้แต่สิ่งดีๆ ครับ

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Go to Top