ด้านสังคม2023-05-17T08:48:58+00:00

สมาคมเพื่อนชุมชน

ด้านสังคม

“ก้าวสู่ปีที่ 13…ชวนเพื่อนก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน”

By |March 10th, 2024|Categories: กิจกรรมเพื่อนชุมชน, ด้านการศึกษา, สื่อประชาสัมพันธ์|

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนจังหวัดระยองได้มีโอกาสในการศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น โดยการสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดระยองและจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง (เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์) เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสังกัดของรัฐบาล   ลักษณะของทุนการศึกษา เป็นทุนการศึกษาเพื่อค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา โดยให้เป็นทุนต่อเนื่องจนจบ รวมทั้งสิ้น 31 ทุนต่อปี (ทุนละ 70,000 บาท) โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่สมาคมฯ กำหนด รายละเอียด คณะ/สาขา ที่เปิดได้รับทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

By |February 14th, 2024|Categories: กิจกรรมเพื่อนชุมชน, ด้านสังคม, ด้านสิ่งเเวดล้อม, ด้านสุขภาพ, สื่อประชาสัมพันธ์, อาสาเพื่อนชุมชน|

ระยอง : 5 กุมภาพันธ์ 2567 - สมาคมเพื่อนชุมชน หรือ CPA (Community Partnership Association) แถลงผลการดำเนินงานปี 2566 โชว์ผลงานตลอดระยะเวลา 13 ปี ในการขับเคลื่อน และยกระดับ “มาบตาพุดคอมเพล็กซ์” ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งผลักดันให้จังหวัดระยองก้าวสู่ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

By |December 8th, 2023|Categories: Uncategorized, ด้านสิ่งเเวดล้อม, สื่อประชาสัมพันธ์|

สมาคมเพื่อนชุมชน จับมือ กนอ. เปิดเวทีสัมมนา “เครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเชิงรุก” ต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 - นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยว่า สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดสัมมนา “เครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเชิงรุกในมาบตาพุดคอมเพล็กซ์” เพื่อพัฒนาศักยภาพและเป็นการยกระดับการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับสมาชิกเครือข่าย ซึ่งปัจจุบันมีรูปแบบการดำเนินการอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเชิงรุก ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน

By |December 8th, 2023|Categories: ด้านสิ่งเเวดล้อม, สื่อประชาสัมพันธ์|

นักเรียนทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน ร่วมกันทำประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชน ผ่านโครงการจิตอาสาเพื่อนชุมชน Big Cleaning ประจำปี 2566 สมาคมเพื่อนชุมชน ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของ 5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จ. ระยอง ได้แก่ กลุ่ม ปตท. เอสซีจี โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี กลุ่ม บริษัทดาวประเทศไทย และกลุ่มจีพีเอสซี เพื่อสร้างความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในมาบตาพุดที่รวมตัวกันเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมประสานและพัฒนาสู่อุตสาหกรรมสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

By |October 19th, 2023|Categories: ด้านการศึกษา|

ไอ้เรามันก็แค่เด็ก ม.ปลาย ซะด้วย พอจะจบ ม.6 ที ก็หาที่เรียนกันว้าวุ่นเลย เพื่อนชุมชนกลับมาแล้วจ้าาาาาา (omg) 🌈 โครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ และเพื่อนชุมชนเปิดประตูสู่อนาคต ประจำปี 2566 ในวันที่ 7-10 พ.ย. นี้ "ออกแบบฝันตามที่ใช่ สู่รั้วมหาลัยที่ชอบ" โดยสมาคมเพื่อนชุมชน ผ่านทาง Facebook เพื่อนชุมชน 👉🏻ลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรม

By |May 24th, 2023|Categories: กิจกรรมเพื่อนชุมชน, ด้านสังคม, ด้านสุขภาพ, สื่อประชาสัมพันธ์|

“เพื่อนชุมชน” เปิดไทม์ไลน์หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ ปีที่ 13 วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 (โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า) ดูแลสุขภาพคนในชุมชนรอบพื้นที่มาบตาพุดคอมแพล็กซ์ต่อเนื่อง สมาคมเพื่อนชุมชน ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของ 5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในมาบตาพุด จ.ระยอง ได้แก่ กลุ่มปตท. เอสซีจี โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี กลุ่ม บ.ดาวประเทศไทย และจีพีเอสซี เพื่อสร้างความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในมาบตาพุดที่รวมตัวกันเป็นครั้งแรกและที่เดียวของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมประสานและพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยความวางใจซึ่งกันและกันและให้ชุมชนมั่นใจว่าอุตสาหกรรมพร้อมอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มที่

หน้าที่

ให้ข้อมูลความรู้สำหรับชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นศูนย์รับข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนติดตามผลและแจ้งความ คืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาประสานงานความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการภาครัฐและชุมชนเพื่อขับ เคลื่อนให้ภารกิจต่างๆ สำเร็จ

รับข่าวสารจากเรา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารดีๆ จากเรา ไม่ต้องห่วงนะครับ เราส่งให้แต่สิ่งดีๆ ครับ

Error: Contact form not found.

Go to Top