บริษัทสมาชิกผู้ก่อตั้ง 5 บริษัท

กลุ่ม ปตท.

เอสซีจี

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

กลุ่ม บริษัท ดาว ประเทศไทย

กลุ่ม บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

สมาชิกสมทบ

บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด

บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอบีบี จำกัด

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชาน)

บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชาน)

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

บริษัท แอร์ ลิควิด(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บีเอสที เอเนออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด

บริษัท เซออน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

“…เพื่อเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อร่วมแรงร่วมใจพัฒนาอุตสาหกรรม และชุมชนให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน…”