สื่อวิดิทัศน์2021-07-07T05:49:41+00:00

สมาคมเพื่อนชุมชน

สื่อวิดิทัศน์

“ก้าวสู่ปีที่ 9…ชวนเพื่อนก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน”

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

By |May 21st, 2020|Categories: สื่อวิดิทัศน์|Tags: , |

วันนี้ พี่เพื่อน พี่ชุม พี่ชน จะพาไปรู้จัก การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco Industrial Town ในพื้นที่จังหวัดระยอง ที่ทางสมาคมเพื่อนชุมชน ได้ดำเนินการ... ไปชมกันเลย

พิธีลงนามร่วมมือ MOU รุ่นที่5/2563

By |March 11th, 2020|Categories: สื่อวิดิทัศน์|Tags: , |

พิธีลงนามร่วมมือ MOU รุ่นที่5/2563

โครงการธรรมศาสตร์โมเดลรุ่นที่ 4/2562

By |November 26th, 2019|Categories: ด้านเศรษฐกิจ, สื่อวิดิทัศน์|Tags: , |

โครงการธรรมศาสตร์โมเดลรุ่นที่ 4/2562

โครงการธรรมศาสตร์โมเดลรุ่นที่ 4/2562

By |November 26th, 2019|Categories: ด้านเศรษฐกิจ, สื่อวิดิทัศน์|Tags: , |

โครงการธรรมศาสตร์โมเดลรุ่นที่ 4/2562

โครงการธรรมศาสตร์โมเดลรุ่นที่ 4/2562

By |November 26th, 2019|Categories: ด้านเศรษฐกิจ, สื่อวิดิทัศน์|Tags: , |

โครงการธรรมศาสตร์โมเดลรุ่นที่ 4/2562

โครงการ ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 4/2562

By |November 26th, 2019|Categories: ด้านเศรษฐกิจ, สื่อวิดิทัศน์|Tags: , |

โครงการ ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 4/2562

#โครงการธรรมศาสตร์โมเดลรุ่นที่4_สมาคมเพื่อนชุมชน

By |November 26th, 2019|Categories: ด้านเศรษฐกิจ, สื่อวิดิทัศน์|Tags: , |

#โครงการธรรมศาสตร์โมเดลรุ่นที่4_สมาคมเพื่อนชุมชน

รู้จักกับสมาคมเพื่อนชุมชน

By |November 26th, 2019|Categories: สื่อวิดิทัศน์|Tags: , |

รู้จักกับสมาคมเพื่อนชุมชน

บรรยากาศงานแถลงข่าวสมาคมเพื่อนชุมชน ปีที่ 9

By |November 26th, 2019|Categories: สื่อวิดิทัศน์|Tags: , |

บรรยากาศงานแถลงข่าวสมาคมเพื่อนชุมชน ปีที่ 9

สัมภาษณ์น้องๆที่ได้รางวัล Blogger & Ambassador Contest 2018

By |November 26th, 2019|Categories: สื่อวิดิทัศน์|Tags: , |

สัมภาษณ์น้องๆที่ได้รางวัล Blogger & Ambassador Contest 2018

สัมภาษณ์นักเรียนทุนเพื่อนชุมชน รุ่น 8

By |November 26th, 2019|Categories: สื่อวิดิทัศน์|Tags: , |

สัมภาษณ์นักเรียนทุนเพื่อนชุมชน รุ่น 8

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยความวางใจซึ่งกันและกันและให้ชุมชนมั่นใจว่าอุตสาหกรรมพร้อมอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มที่

หน้าที่

ให้ข้อมูลความรู้สำหรับชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นศูนย์รับข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนติดตามผลและแจ้งความ คืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาประสานงานความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการภาครัฐและชุมชนเพื่อขับ เคลื่อนให้ภารกิจต่างๆ สำเร็จ

รับข่าวสารจากเรา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารดีๆ จากเรา ไม่ต้องห่วงนะครับ เราส่งให้แต่สิ่งดีๆ ครับ