สังคมและสิ่งแวดล้อม2021-07-07T05:39:32+00:00

สมาคมเพื่อนชุมชน

สังคมและสิ่งแวดล้อม

“ก้าวสู่ปีที่ 9…ชวนเพื่อนก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน”

By |November 26th, 2019|Categories: ด้านสังคมเเละสิ่งเเวดล้อม|Tags: , |

วิสาหกิจชุมชนสกรีนเสื้อผ้าชุมชนตุลาดห้วยโป่ง (มัดใจ)

By |November 26th, 2019|Categories: ด้านสังคมเเละสิ่งเเวดล้อม|Tags: , |

บรรยากาศงาน Blogger & Ambassador Contest 2018 (24 Nov)

By |November 26th, 2019|Categories: ด้านสังคมเเละสิ่งเเวดล้อม|Tags: , |

บรรยากาศงาน ECO Innovation Forum 2018 Toward the Smart Eco-City and Sustainable

By |November 26th, 2019|Categories: ด้านสังคมเเละสิ่งเเวดล้อม|Tags: , |

งานมหกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ

By |November 26th, 2019|Categories: ด้านสังคมเเละสิ่งเเวดล้อม|Tags: , |

แหนมเปรี้ยวปาก โดย วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารวัดกรอกยาย

By |November 23rd, 2019|Categories: ด้านสังคมเเละสิ่งเเวดล้อม|Tags: , |

วิสาหกิจสกรีนเสื้อผ้าชุมชนตลาดห้วยโป่ง รุ่นที่ 3/2561

Load More Posts

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยความวางใจซึ่งกันและกันและให้ชุมชนมั่นใจว่าอุตสาหกรรมพร้อมอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มที่

หน้าที่

ให้ข้อมูลความรู้สำหรับชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นศูนย์รับข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนติดตามผลและแจ้งความ คืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาประสานงานความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการภาครัฐและชุมชนเพื่อขับ เคลื่อนให้ภารกิจต่างๆ สำเร็จ

รับข่าวสารจากเรา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารดีๆ จากเรา ไม่ต้องห่วงนะครับ เราส่งให้แต่สิ่งดีๆ ครับ