ด้านสิ่งแวดล้อม2022-03-31T04:01:07+00:00

สมาคมเพื่อนชุมชน

ด้านสิ่งแวดล้อม

“ก้าวสู่ปีที่ 9…ชวนเพื่อนก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน”

By |March 13th, 2022|Categories: ด้านสิ่งเเวดล้อม|

#โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco Factory ถือเป็นหนึ่งในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco Industrial Town โดยเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของพื้นที่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมกับความเจริญของชุมชน รวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อสร้างความสมดุลในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนในการพัฒนาเมือง

By |March 3rd, 2022|Categories: ด้านสิ่งเเวดล้อม|

#สายเที่ยว ฟังทางนี้.. วันนี้เรามี #การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) เป็นการท่องเที่ยวอีกรูปเบบ ที่เราควรนำมาปรับใช้ เมื่อต้องออกเดินทางไปเที่ยวกันนะครับ

By |February 21st, 2022|Categories: ด้านสิ่งเเวดล้อม|

ศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์ เปิดให้เที่ยวเเล้วนะ! ใครที่กำลังหาที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ในจ.ระยอง ห้ามพลาด เพราะขณะที่เราหยุดพัก พวกพี่ๆ ปตท. และเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ รวมทั้งศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลยสิรินาถราชินี มิได้หยุดเดิน แต่พวกเขาได้เตรียมความพร้อมฟื้นฟูและพัฒนา "ธรรมชาติ" คอยต้อนรับทุกคนที่กลับมาเยือนอีกครั้ง

By |February 10th, 2022|Categories: ด้านสิ่งเเวดล้อม|

เมื่อเกิดการรั่วไหลของน้ำมัน ลงสู่ทะเล(ของเรา) จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง? #เพื่อนชุมชน รวบรวมผลกระทบที่ส่งผลต่อทะเล เเละสิ่งมีชีวิตในทะเล มาให้เพื่อนๆได้ทราบกันครับ

By |February 4th, 2022|Categories: ด้านสิ่งเเวดล้อม|

#คาร์บอนเครดิต เป็นไอเดียที่เกิดจากสภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นให้อุตสาหกรรมคำนึงถึงมลพิษ และก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา และให้ตั้งเป้าในการลดคาร์บอนทุกปี ไอเดียของคาร์บอนเครดิตนั้นไม่เพียงแค่สร้างการรับรู้ให้คนได้มองเห็นถึงภาวะโลกร้อนที่กำลังรุนแรงขึ้นในทุกๆปี แต่ยังคงปลูกฝังจิตสำนึกและสามารถพัฒนาบริษัทตัวเองให้ใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนได้อีกด้วย

By |February 2nd, 2022|Categories: ด้านสิ่งเเวดล้อม|

โลกของเรานั้นขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วย #พลังงาน ทุกวันนี้มนุษย์ไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากพลังงาน ทั้งการขับเคลื่อนประเทศ เศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันของบุคคลทั่วไป . และสิ่งที่เป็นเรื่องน่ากังวลเกี่ยวกับพลังงาน คือ การที่พลังงานกำลังจะหมดไปในอนาคต เนื่องจากพลังงานบางประเภทนั้นเราไม่สามารถทำให้จำนวน หรือ ปริมาณของมันเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งแหล่งพลังงานทดแทนที่น่าสนใจสำหรับอนาคต 5 ชนิดคือ 1. #พลังงานชีวภาพจากสาหร่าย - Algae Power หลายคนอาจจะแปลกใจว่าเราจะนำสาหร่ายมาสร้างพลังงานทดแทนได้จริงหรือ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าในสาหร่ายนั้นอุดมไปด้วยน้ำมัน เราจึงสามารถนำสาหร่ายเหล่านี้มาดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพได้

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยความวางใจซึ่งกันและกันและให้ชุมชนมั่นใจว่าอุตสาหกรรมพร้อมอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มที่

หน้าที่

ให้ข้อมูลความรู้สำหรับชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นศูนย์รับข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนติดตามผลและแจ้งความ คืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาประสานงานความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการภาครัฐและชุมชนเพื่อขับ เคลื่อนให้ภารกิจต่างๆ สำเร็จ

รับข่าวสารจากเรา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารดีๆ จากเรา ไม่ต้องห่วงนะครับ เราส่งให้แต่สิ่งดีๆ ครับ

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Go to Top