สุขภาพและสิ่งแวดล้อม2019-11-25T08:08:21+00:00

สมาคมเพื่อนชุมชน

สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

“ก้าวสู่ปีที่ 9…ชวนเพื่อนก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน”

จากปณิธานเดิม คือการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ให้ดียิ่งขึ้น สมาคมเพื่อนชุมชน ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนจังหวัดระยอง สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรมมเชิงนิเวศ ระดับ 3 (Eco Industrial Town) และเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน (Green City) ภายในปี 2562 ด้วยกลยุทธ์ SHE-WE Model หรือ ชีวี-มีสุข ในงาน

พร้อมส่งเสริมชุมชน วัด โรงเรียน ให้มี Eco ด้วย

#เลิกบุหรี่วันนี้ดีอย่างไร

By |June 7th, 2021|Categories: การศึกษา, บ้านเราน่าอยู่, สุขภาพและสิ่งแวดล้อม, เศรษฐกิจและสังคม, แบ่งปันความรู้|Tags: , |

การสูบบุหรี่ แม้หลายคนจะได้ยินมาตั้งแต่สมัยยังเด็กว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ปริมาณของคนหัดสูบก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง และสำหรับใครที่กำลังสูบอยู่ แล้วไม่รู้ว่าหากเลิกสูบแล้วชีวิตของเราจะเป็นยังไง ลองไปดูกันเลย....

พื้นที่สีเขียวมีคุณประโยชน์ อย่างไรบ้าง..

By |June 7th, 2021|Categories: การศึกษา, บ้านเราน่าอยู่, สุขภาพและสิ่งแวดล้อม, เศรษฐกิจและสังคม, แบ่งปันความรู้|Tags: , |

เนื่องจากโลกของเราในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ โดยแต่ละด้านเกี่ยวข้องกับพื้นที่สีเขียวทั้งสิ้น วันนี้เรามาดูกันเรื่อง... #ความสำคัญและประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว

5 มิถุนายน #วันสิ่งแวดล้อมโลก

By |June 5th, 2021|Categories: การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, บ้านเราน่าอยู่, ร่วมสนุกกับเพื่อนชุมชน, สุขภาพและสิ่งแวดล้อม, เศรษฐกิจและสังคม|Tags: , |

“วันสิ่งแวดล้อมโลก” (World Environment Day) ถูกตั้งขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลก และเพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือจากหลากหลายชาติในด้านสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก

เรามาคลายความสงสัยเรื่องวัคซีนกันครับ

By |May 22nd, 2021|Categories: การศึกษา, บ้านเราน่าอยู่, สุขภาพและสิ่งแวดล้อม, เศรษฐกิจและสังคม, แบ่งปันความรู้|Tags: , |

สวัสดีครับสมาชิกเพื่อชุมชนทุกท่าน หลายๆ เนื้อหาที่ทางเพื่อนชุมชนได้เสนอไป ก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยววัคซีน วันนี้เรามาคลายความสงสัยเรื่องวัคซีนกันครับ...

8 ขั้นตอน ดูแลความปลอดภัยของผุ้เข้ารับวัคซีนกันครับ…

By |May 22nd, 2021|Categories: การศึกษา, บ้านเราน่าอยู่, สุขภาพและสิ่งแวดล้อม, เศรษฐกิจและสังคม, แบ่งปันความรู้|Tags: , |

เมื่อเราจะเข้ารับบริการวัคซีน มาดู 8 ขั้นตอน ดูแลความปลอดภัยของผุ้เข้ารับวัคซีนกันครับ... การให้บริการวัคซีน คนไทยทุกคนมีสิทธิได้รับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามความสมัครใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

กักตัวสังเกตอาการที่บ้านอย่างไร ให้มีความสุข วันนี้เราไปดูกันครับ…

By |May 22nd, 2021|Categories: บ้านเราน่าอยู่, สุขภาพและสิ่งแวดล้อม, เศรษฐกิจและสังคม|Tags: , |

#กักตัว ช่วงนี้ใครหลายๆ คน ก็คงแยกกักตัวอยู่ การแยกกักตัว เป็นการเสียสละช่วงเวลาสั้นๆ เพื่อคนที่คุณรัก และคนอื่นๆ ปลอดภัยจากไวรัสร้าย อยากให้นึกคิดวางแผนว่าจะทำอะไรเมื่อระยะแยกตัวเสร็จสิ้น สร้างความมั่นใจกับตัวอย่างว่าคุณจะรับมือกับสถานการณ์นี้ได้เช่นกัน จำไว้ว่าช่วงเวลาที่ลำบากจะไม่อยู่กับเราตลอดไป อึด ฮึด สู้ แล้วมันจะผ่านไป.... กักตัวสังเกตอาการที่บ้านอย่างไร ให้มีความสุข วันนี้เราไปดูกันครับ...

Load More Posts

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยความวางใจซึ่งกันและกันและให้ชุมชนมั่นใจว่าอุตสาหกรรมพร้อมอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มที่

หน้าที่

ให้ข้อมูลความรู้สำหรับชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นศูนย์รับข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนติดตามผลและแจ้งความ คืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาประสานงานความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการภาครัฐและชุมชนเพื่อขับ เคลื่อนให้ภารกิจต่างๆ สำเร็จ

รับข่าวสารจากเรา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารดีๆ จากเรา ไม่ต้องห่วงนะครับ เราส่งให้แต่สิ่งดีๆ ครับ