เกาะกระแส Mega Trends ส่องงานสายอาชีพมาแรงสุดปัง

อนาคตไกล  รายได้ดี  เป็นที่ต้องการ  โอกาสงานสูง’

จากบทความที่แล้วเราได้เกริ่นเรื่องของ Mega Trend กันไปบ้างแล้วว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไร และมีทำไมถึงมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยและสังคมโลกขนาดนี้ หากใครยังไม่ได้อ่านหรือยังไม่เข้าใจว่า ‘Mega Trend’ คืออะไรสามารถไปอ่านได้ที่  (Link)

เมื่อเราเข้าใจเรื่องราวของ ‘Mega Trend’ แล้วต่อจากนี้ไปสิ่งที่เราต้องทำคือการรับมือและเตรียมตัวให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ซึ่งบทความนี้จะเป็นผลดีต่อนักเรียนที่กำลังหาสาขาที่จะศึกษาต่อเป็นอย่างมาก ตั้งแต่มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเข้ามา อยากให้น้องๆ ลองมองย้อนดูว่า จริงๆ แล้วการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้เกิดขึ้นมาตลอดในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งเรื่องเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากยิ่งขึ้น การศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลง การเรียนต่อสายอาชีวะที่มีโอกาสงานสูง และปัจจุบันนี้การเรียนต่อสายอาชีพมีโอกาสเรียนต่อปริญญามากกว่าสมัยก่อนมาก ดังนี้นักเรียนนักศึกษาที่จบสายอาชีพจึงเป็นที่ต้องการสูง

ดั้งนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า สายอาชีพด้านไหนที่ อนาคตไกล รายได้ดี  เป็นที่ต้องการ และมีโอกาสในการได้งานสูงกันบ้าง

1. สายหุ่นยนต์ (Automation) 

– สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องการบุคคลากรมาร่วมพัฒนาเป็นอย่างมาก เนื่องจากประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่สำคัญของอาเซียนโดยมุ่งเน้นการผลิตหุ่นยนต์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร  ซึ่งหุ่นยนต์เป็นตัวแปรสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ด้วยความต้องการในการใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงถือเป็นโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทยที่สำคัญสำหรับนักลงทุนทั่วโลก

2. สายเขียว (สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน) 

– สาขาปิโตรเคมี

– สาขาเทคนิคพลังงาน

“การพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” ประเทศไทยเป็นแหล่งทรัพยากรชีวภาพที่สมบูรณ์

และเป็นผู้นำด้านการเกษตรของโลก โดยมีรากฐานการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน อีอีซี ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกอ้อย และมันสำปะหลังที่สำคัญของประเทศ รวมถึงมีระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ และเคมีชีวภาพ ประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานที่ยั่งยืน และลดการพึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ทั้งนี้ประเทศไทยได้มีนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียว โดยปัจจุบันประเทศไทยมีความสามารถในการผลิต Polylactic Acid (PLA) สูงถึง 20,000 ตันต่อปี นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรสำหรับการวิจัยและพัฒนา และศูนย์วิจัยต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้อีกด้วย ดังนั้นสาขาปิโตรเคมีและสาขาเทคนิคพลังงานจึงเป็นกลุ่มสาขาอาชีพที่เป็นที่ต้องการสูงอีกสายงานหนึ่งเช่นกันเพื่อคัดสรรบุคลากรด้านนี้มาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น

3. สายงานยานยนต๋ไฟฟ้า 

– สาขาเทคโนโลยียานยนต์และไฟฟ้า

อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ช่วยเพิ่มมูลค่าพร้อมสร้างนวัตกรรมให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก 

ปัจจุบันอีอีซี เป็นที่ตั้งของท่าเรือแหลมฉบัง หนึ่งในท่าเรือน้ำลึกหลักสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และกำลังมุ่งมั่นพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังให้เป็นท่าเรือสากลระดับโลกและถ้าสามารถทำได้ ก็จะเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือในการรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต การพัฒนาดังกล่าว จะช่วยสนับสนุนธุรกิจและกิจการต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยให้สามารถเติบโตได้ ดังนั้นแรงงานที่มีทักษะด้านยานยนต์ไฟฟ้า จะสามารถเข้ามาช่วยพัฒนาภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ได้  บริษัทต่างชาติชั้นนำหลายแห่งได้ทำงานร่วมกับแรงงานที่มีทักษะในประเทศไทย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมของอาเซียนในอนาคต

4. สายดิจิทัล 

  • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

“เติบโตไปกับธุรกิจ IT” อุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ก่อให้เกิดโอกาสการลงทุนมากมาย ไม่ว่าจะเป็น E-Commerce IoT ดิจิทัลคอนเทนต์

และคลาวด์คอมพิวติ้ง คาดว่าภายในปี พ.ศ. 2565 อุตสาหกรรมดิจิทัลจะมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 61 ของ GDP ประเทศไทย

ประเทศไทยมีระบบนิเวศที่พร้อมจะพัฒนาสู่การเป็นผู้นำเศรษฐกิจดิจิทัล เพราะมีอุตสาหกรรมดิจิทัลที่แข็งแกร่ง โครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่ล้ำสมัย และมีความต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสูง นอกจากนี้รัฐบาลได้ตั้งนโยบาย Thailand 4.0 โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ซึ่งจะขับเคลื่อนประเทศไทยให้กลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการลงทุนทางด้านดิจิทัลที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะเหตุนี้เองทำให้บุคลากรด้านสายดิจิทัลเป็นที่ต้องการเป็นจำนวนมาก หากจบสายงานนี้มั่นใจได้เลยว่ามีงานทำแน่นอน

5. สายการจัดการโลจิสติกส์

– สาขาการจัดการขนส่ง

– สาขาจัดการโลจิสติกส์

– สาขาการจัดการคลังสินค้า

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินเชิงพาณิชย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่หลายรายประกอบกิจการอยู่ นอกจากนี้โครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออก (EECa) จะทำให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางทางการบินของภูมิภาคได้ และเมื่อไหร่ก็ตามที่จำนวนเครื่องบินในภูมิภาคเพิ่มขึ้น โอกาสทางธุรกิจก็จะมากขึ้นด้วย ทำให้ความต้องการการเดินทางทางอากาศที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมการบิน และโลจิสติกส์ที่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม และประเทศไทยก็จะมีมีศักยภาพที่จะก้าวไปสู่การเป็น ศูนย์กลางด้านการคลังและการขนส่งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ทั้ง 5 สายอาชีพนี้นับว่าเป็นสายอาชีพที่หน้าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง เป็นสายอาชีพที่บอกได้เลยว่า อนาคตไกล รายได้ดี เป็นที่ต้องการสูงอย่างแน่นอน หากน้องๆนักเรียนคนไหนทีสนใจสายอาชีพเหล่านี้ หรือยังอยากรู้เบื้องลึกสายอาชีพที่น่าสนใจว่า เรียนอย่างไร ต้องเก่าด้านไหนเป็นพิเศษบ้างนั้น!!

ต้องห้ามพลาดกับกิจกรรมโครงการแนะแนวการศึกษา เพื่อนชุมชนคนอาชีวะ CPA V-Camp ปีที่ 4 เกาะกระแส Mega Trends สายอาชีพมาแรง อนาคตไกล ได้งานชัวร์

ที่จะพาน้องๆนักเรียน นักศึกษาและคนในชุมชน ได้เปิดวิสัยทัศน์ด้านการศึกษา ได้ความรู้ และแนะแนวการศึกษาที่สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก (Mega Trends) ตลอดจนแผนการพัฒนาทักษะบุคลากรตามแนวทาง EEC ให้กับครูแนะแนว ครูฝ่ายวิชาการ และนักเรียน ในจังหวัดระยอง และจังหวัดใกล้เคียง ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จ.ระยอง พร้อมกับผ่านระบบออนไลน์โดยโปรแกรม Zoom และไลฟ์สดผ่านทาง Facebook Live ทางเพจ สมาคมเพื่อนชุมชน

นอกจากนี้อย่างลืมติดตามกิจกรรมและบทความดีๆ ที่จะพาทุกคนไม่ตกเทรนด์และ ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไปได้ที่ https://www.community.or.th/ เพื่อนชุมชน – บ้านเราน่าอยู่ สังคมยั่งยืนนะคะ

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก

eec.vec.go.th