ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติพัฒนาด้านอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ในพื้นที่

สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติพัฒนาด้านอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ในพื้นที่ 21 ธค. 64 สมาคมเพื่อนชุมชน ได้เข้าร่วม โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนระดับที่ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการนโยบายเชิงพื้นที่ โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง นายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ในการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองและระดมความคิด เพื่อปรับปรุงแผนการปฏิบัติการด้านการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและยุทธศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดระยองให้สอดคล้องกับสภาวปัจจุบันของจังหวัดและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง เพื่อการยกระดับให้ระยองเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่สูงขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมจาก หน่วยงานภาครัฐ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง หอการค้าจังหวัดระยอง ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมกว่า 70 คน และได้รับเกียรติจาก ว่าร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการจัดทำแผนด้านอุตสาหกรรมฯ พร้อมด้วย นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ณ ห้องสร้อยทอง 1 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง

สมาคมเพื่อนชุมชนจัดโครงการเพื่อนชุมชน คนอาชีวะ CPA V-Camp#3

17 ธค.64 สมาคมเพื่อนชุมชน โดย นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวว่า สมาคมเพื่อนชุมชน ได้เปิดวิสัยทัศน์ด้านการศึกษา ให้ความรู้ และแนะแนวการศึกษา

จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับวิสาหกิจชุมชน

สมาคมเพื่อนชุมชน จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับวิสาหกิจชุมชนของโครงการเพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 1-7 กว่า 21 กลุ่ม ในหัวข้อ เพื่อนชุมชน-เตรียมความพร้อมวิสาหกิจชุมชนหัดขายของออนไลน์

สาขาสายอาชีพน่าเรียน จบมาแล้วปัง มีงานทำแน่นอน

เรียนจบแล้วจะไปเรียนต่อสาขาอะไร ? เป็นคำถามที่น้อง ๆ บางคนอาจจะมีคำตอบแล้ว แต่บางคนอาจจะกำลังอยู่ในช่วงที่สับสนกับตัวเองว่า ชอบอะไร ถนัดอะไร ในแต่ละสาขาเรียนเกี่ยวกับอะไร และแต่ละสาขาอาชีพที่อยากเรียนต้องไปเรียนที่สถาบันไหน และที่มากไปกว่านั้น ก็ต้องคิดเผื่อไปอีกว่า

11 ปี “สมาคมเพื่อนชุมชน” เดินหน้าสู่ระยองเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม

11 ปี “สมาคมเพื่อนชุมชน” เดินหน้าสู่ระยองเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม ผนึกรัฐมุ่งพัฒนาเมืองอุตฯเชิงนิเวศ พร้อมเคียงข้างชุมชนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่ความยั่งยืน “สมาคมเพื่อนชุมชน” ต้นแบบความร่วมมือของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมแห่งแรกในประเทศไทย ประกาศความร่วมมือปีที่ 11 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนระยองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน พร้อมแต่งตั้ง นายกสมาคมเพื่อนชุมชนคนใหม่ “นายมงคล เฮงโรจนโสภณ” แทน นายวริทธิ์ นามวงษ์ ซึ่งครบวาระ ทั้งนี้ สมาคมเพื่อนชุมชน จะยังเดินหน้าร่วมกับทุกภาคส่วนในการนำจังหวัดระยองก้าวสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับสูงสุด และเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม หนุนนโยบายรัฐลดการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ มุ่งยกระดับแก้ไขปัญหาสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ นอกจากนี้ ยังพร้อมยกระดับความช่วยเหลือทั้งในช่วงสถานการณ์โควิด 19 และในระยะฟื้นฟู สมาคมเพื่อนชุมชน หรือ CPA (Community Partnership Association) ก่อตั้งจากความร่วมมือของ 5 กลุ่มบริษัท ได้แก่ กลุ่ม ปตท. เอสซีจี บีแอลซีพี กลุ่มบริษัท ดาว(ประเทศไทย) จีพีเอสซี (เดิม คือ Glow) โดยปัจจุบัน มีสมาชิกสมทบอีก

ส่งมอบแผนฉุนเฉินโรงเรียน พื้นที่ทม. มาบตาพุด

สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบแผนฉุนเฉินโรงเรียน พื้นที่ทม. มาบตาพุด (ตามมาตราการความปลอดภัยและการปฏิบัติในภาวะฉุนเฉินของสถานศึกษา ประจำปี 2564) ให้กับ โรงเรียนบ้านหนองแฟบ โดยนางนภัส ทอมุด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแฟบ เป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัย เพื่อใช้สำหรับเด็กนักเรียนอีกด้วย

เจาะลึกเทรนด์สายอาชีพ EEC “เรียนอะไร รายได้ปัง ได้งานชัวร์”

เจาะลึกเทรนด์สายอาชีพ EEC “เรียนอะไร รายได้ปัง ได้งานชัวร์” “...เรียนอาชีวะจบมา ไม่มีหลงทาง...” จากบทความก่อนหน้านี้ที่ได้กล่าวถึง EEC โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่ไ่ด้สร้างหลักสูตร “Demand Driven” หลักสูตรที่เน้นผลิตคนให้มีคุณภาพ มีทักษะสูง มีความพร้อมในการทำงาน และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้ (สามารถอ่านต่อได้ที่ https://bit.ly/3FPCRsz ) ครั้งนี้เราจึงจะพาไปเจาะลึกแต่ละสายอาชีพว่า อาชีพใดบ้างที่ตอบโจทย์ความต้องการภาคอุตสาหกรรมได้อย่างตรงจุด   อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ “ ประเทศไทยแดนสวรรค์ของนักท่องเที่ยว ”   อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นที่นิยมอย่างมาก และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นหนึ่งในธุรกิจที่สามารถสร้างผลกำไรให้กับประเทศไทยได้ อีกทั้งรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็น “ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ" โดยให้การสนับสนุนผ่านนโยบาย และมาตรการ ต่าง ๆ เช่น แผนการขยายระยะเวลาวีซ่า และมาตรการทางภาษี เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการค้า และยังเสริมสร้างให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ราคาที่เป็นมิตร และการมีบริการที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย เมื่อประเทศไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอย่างเป็นทางการอีกครั้ง สิ่งสำคัญคือบุคลากรที่จะเข้ามารองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลมาเป็นจำนวนมาก โดยได้มีการประมาณการความต้องการบุคลากรนึ้ไว้ถึง 16,920 ตำแหน่ง และเปิดรับเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่จบอาชีวศึกษาถึง 15,179

By |2021-11-25T04:42:02+00:00November 25th, 2021|ด้านการศึกษา|0 Comments

พลิกมุมมองใหม่ สายอาชีพ

พลิกมุมมองใหม่ สายอาชีพ สายการเรียนที่หลายคนมองข้าม  แต่ความต้องการในตลาดแรงงานสูง “...เมื่อคนส่วนใหญ่ให้ค่าเด็กสายสามัญมากกว่า เด็กสายอาชีพ ? เชื่อหรือไม่ว่า ?? สายอาชีพมีโอกาสในสายงานมากกว่าสายสามัญ ??...” ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมาโลกของเราเจอวิกฤตโควิด - 19 ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และธุรกิจเป็นอย่างมาก หลายบริษัทลดจำนวนพนักงาน เลิกจ้าง และปิดตัวลง ทั้งนี้ยังรวมถึงนักศึกษาป.ตรีที่จบใหม่หลายแสนคนก็เคว้งคว้าง เพราะหลายธุรกิจเกิดปัญหาโคม่าจึงปิดประตูจ้างงาน แต่ปัญหาเด็กตกงานส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะสาขาเรียนไม่ตรงตามความต้องการของตลาด โดยเฉพาะภาคอุสาหกรรมที่ยังขาดแคลนผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพในการเข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มีความเข้มแข็งอีกเป็นจำนวนมาก EEC โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ร่วมกับและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สร้างหลักสูตร “Demand Driven” หลักสูตรที่เน้นผลิตคนให้มีคุณภาพ มีทักษะสูง มีความพร้อมในการทำงาน ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาสายวิชาชีพ นำนักเรียน นักศึกษาเข้าสู่ระบบการเรียนการสอน ทั้งในภาคทฏษฏี และปฏิบัติ ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จริง

จัดสัมมนาเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเชิงรุก

สมาคมเพื่อนชุมชนจัดสัมมนาเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเชิงรุกในมาบตาพุดคอมเพล็กซ์

ร่วมประกอบพัดลมและส่งมอบอุปกรณ์ที่จำเป็น

เมื่อเร็วๆนี้ สมาคมเพื่อนชุมชน นำโดย นายมนชัย รักสุจริต ผจก.สมาคมเพื่อนชุมชน และทีมงาน ร่วมประกอบพัดลมและส่งมอบอุปกรณ์ที่จำเป็น อาทิ พัดลมตั้งพื้นขาสูง จำนวน 63 ตัว มุ้งครอบ จำนวน 100 หลัง และ ถังขยะ(แยกประเภท) จำนวน 12 ใบ รวมมูลค่า 68,000 บาท ให้กับ ทต.บ้านฉาง เพื่อจัดตั้ง Community Isolation (CI) สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อใหม่ หรือ ผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย ทุกกลุ่มอายุอาจอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวได้ ถือเป็นผู้ป่วยสีเขียว รับมอบโดย นายธีระวุฒิ พูลแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง พร้อมด้วยผู้บริหาร

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยความวางใจซึ่งกันและกันและให้ชุมชนมั่นใจว่าอุตสาหกรรมพร้อมอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มที่

หน้าที่

ให้ข้อมูลความรู้สำหรับชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นศูนย์รับข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนติดตามผลและแจ้งความ คืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาประสานงานความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการภาครัฐและชุมชนเพื่อขับ เคลื่อนให้ภารกิจต่างๆ สำเร็จ

รับข่าวสารจากเรา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารดีๆ จากเรา ไม่ต้องห่วงนะครับ เราส่งให้แต่สิ่งดีๆ ครับ

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Go to Top