About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 89 blog entries.

ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติพัฒนาด้านอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ในพื้นที่

สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติพัฒนาด้านอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ในพื้นที่ 21 ธค. 64 สมาคมเพื่อนชุมชน ได้เข้าร่วม โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนระดับที่ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการนโยบายเชิงพื้นที่ โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง นายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ในการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองและระดมความคิด เพื่อปรับปรุงแผนการปฏิบัติการด้านการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและยุทธศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดระยองให้สอดคล้องกับสภาวปัจจุบันของจังหวัดและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง เพื่อการยกระดับให้ระยองเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่สูงขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมจาก หน่วยงานภาครัฐ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง หอการค้าจังหวัดระยอง ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมกว่า 70 คน และได้รับเกียรติจาก ว่าร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการจัดทำแผนด้านอุตสาหกรรมฯ พร้อมด้วย นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ณ ห้องสร้อยทอง 1 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง

สมาคมเพื่อนชุมชนจัดโครงการเพื่อนชุมชน คนอาชีวะ CPA V-Camp#3

17 ธค.64 สมาคมเพื่อนชุมชน โดย นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวว่า สมาคมเพื่อนชุมชน ได้เปิดวิสัยทัศน์ด้านการศึกษา ให้ความรู้ และแนะแนวการศึกษา

จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับวิสาหกิจชุมชน

สมาคมเพื่อนชุมชน จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับวิสาหกิจชุมชนของโครงการเพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 1-7 กว่า 21 กลุ่ม ในหัวข้อ เพื่อนชุมชน-เตรียมความพร้อมวิสาหกิจชุมชนหัดขายของออนไลน์

สาขาสายอาชีพน่าเรียน จบมาแล้วปัง มีงานทำแน่นอน

เรียนจบแล้วจะไปเรียนต่อสาขาอะไร ? เป็นคำถามที่น้อง ๆ บางคนอาจจะมีคำตอบแล้ว แต่บางคนอาจจะกำลังอยู่ในช่วงที่สับสนกับตัวเองว่า ชอบอะไร ถนัดอะไร ในแต่ละสาขาเรียนเกี่ยวกับอะไร และแต่ละสาขาอาชีพที่อยากเรียนต้องไปเรียนที่สถาบันไหน และที่มากไปกว่านั้น ก็ต้องคิดเผื่อไปอีกว่า

11 ปี “สมาคมเพื่อนชุมชน” เดินหน้าสู่ระยองเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม

11 ปี “สมาคมเพื่อนชุมชน” เดินหน้าสู่ระยองเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม ผนึกรัฐมุ่งพัฒนาเมืองอุตฯเชิงนิเวศ พร้อมเคียงข้างชุมชนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่ความยั่งยืน “สมาคมเพื่อนชุมชน” ต้นแบบความร่วมมือของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมแห่งแรกในประเทศไทย ประกาศความร่วมมือปีที่ 11 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนระยองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน พร้อมแต่งตั้ง นายกสมาคมเพื่อนชุมชนคนใหม่ “นายมงคล เฮงโรจนโสภณ” แทน นายวริทธิ์ นามวงษ์ ซึ่งครบวาระ ทั้งนี้ สมาคมเพื่อนชุมชน จะยังเดินหน้าร่วมกับทุกภาคส่วนในการนำจังหวัดระยองก้าวสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับสูงสุด และเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม หนุนนโยบายรัฐลดการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ มุ่งยกระดับแก้ไขปัญหาสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ นอกจากนี้ ยังพร้อมยกระดับความช่วยเหลือทั้งในช่วงสถานการณ์โควิด 19 และในระยะฟื้นฟู สมาคมเพื่อนชุมชน หรือ CPA (Community Partnership Association) ก่อตั้งจากความร่วมมือของ 5 กลุ่มบริษัท ได้แก่ กลุ่ม ปตท. เอสซีจี บีแอลซีพี กลุ่มบริษัท ดาว(ประเทศไทย) จีพีเอสซี (เดิม คือ Glow) โดยปัจจุบัน มีสมาชิกสมทบอีก

ส่งมอบแผนฉุนเฉินโรงเรียน พื้นที่ทม. มาบตาพุด

สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบแผนฉุนเฉินโรงเรียน พื้นที่ทม. มาบตาพุด (ตามมาตราการความปลอดภัยและการปฏิบัติในภาวะฉุนเฉินของสถานศึกษา ประจำปี 2564) ให้กับ โรงเรียนบ้านหนองแฟบ โดยนางนภัส ทอมุด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแฟบ เป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัย เพื่อใช้สำหรับเด็กนักเรียนอีกด้วย

เจาะลึกเทรนด์สายอาชีพ EEC “เรียนอะไร รายได้ปัง ได้งานชัวร์”

เจาะลึกเทรนด์สายอาชีพ EEC “เรียนอะไร รายได้ปัง ได้งานชัวร์” “...เรียนอาชีวะจบมา ไม่มีหลงทาง...” จากบทความก่อนหน้านี้ที่ได้กล่าวถึง EEC โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่ไ่ด้สร้างหลักสูตร “Demand Driven” หลักสูตรที่เน้นผลิตคนให้มีคุณภาพ มีทักษะสูง มีความพร้อมในการทำงาน และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้ (สามารถอ่านต่อได้ที่ https://bit.ly/3FPCRsz ) ครั้งนี้เราจึงจะพาไปเจาะลึกแต่ละสายอาชีพว่า อาชีพใดบ้างที่ตอบโจทย์ความต้องการภาคอุตสาหกรรมได้อย่างตรงจุด   อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ “ ประเทศไทยแดนสวรรค์ของนักท่องเที่ยว ”   อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นที่นิยมอย่างมาก และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นหนึ่งในธุรกิจที่สามารถสร้างผลกำไรให้กับประเทศไทยได้ อีกทั้งรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็น “ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ" โดยให้การสนับสนุนผ่านนโยบาย และมาตรการ ต่าง ๆ เช่น แผนการขยายระยะเวลาวีซ่า และมาตรการทางภาษี เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการค้า และยังเสริมสร้างให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ราคาที่เป็นมิตร และการมีบริการที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย เมื่อประเทศไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอย่างเป็นทางการอีกครั้ง สิ่งสำคัญคือบุคลากรที่จะเข้ามารองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลมาเป็นจำนวนมาก โดยได้มีการประมาณการความต้องการบุคลากรนึ้ไว้ถึง 16,920 ตำแหน่ง และเปิดรับเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่จบอาชีวศึกษาถึง 15,179

By |2021-11-25T04:42:02+00:00November 25th, 2021|ด้านการศึกษา|0 Comments

พลิกมุมมองใหม่ สายอาชีพ

พลิกมุมมองใหม่ สายอาชีพ สายการเรียนที่หลายคนมองข้าม  แต่ความต้องการในตลาดแรงงานสูง “...เมื่อคนส่วนใหญ่ให้ค่าเด็กสายสามัญมากกว่า เด็กสายอาชีพ ? เชื่อหรือไม่ว่า ?? สายอาชีพมีโอกาสในสายงานมากกว่าสายสามัญ ??...” ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมาโลกของเราเจอวิกฤตโควิด - 19 ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และธุรกิจเป็นอย่างมาก หลายบริษัทลดจำนวนพนักงาน เลิกจ้าง และปิดตัวลง ทั้งนี้ยังรวมถึงนักศึกษาป.ตรีที่จบใหม่หลายแสนคนก็เคว้งคว้าง เพราะหลายธุรกิจเกิดปัญหาโคม่าจึงปิดประตูจ้างงาน แต่ปัญหาเด็กตกงานส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะสาขาเรียนไม่ตรงตามความต้องการของตลาด โดยเฉพาะภาคอุสาหกรรมที่ยังขาดแคลนผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพในการเข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มีความเข้มแข็งอีกเป็นจำนวนมาก EEC โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ร่วมกับและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สร้างหลักสูตร “Demand Driven” หลักสูตรที่เน้นผลิตคนให้มีคุณภาพ มีทักษะสูง มีความพร้อมในการทำงาน ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาสายวิชาชีพ นำนักเรียน นักศึกษาเข้าสู่ระบบการเรียนการสอน ทั้งในภาคทฏษฏี และปฏิบัติ ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จริง

จัดสัมมนาเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเชิงรุก

สมาคมเพื่อนชุมชนจัดสัมมนาเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเชิงรุกในมาบตาพุดคอมเพล็กซ์

ติวเข้ม ONLINE 100 % เตรียมพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย

ติวเข้ม ONLINE 100 % เตรียมพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย โควิด19 เป็นเหตุ ปรับรูปแบบการเรียนเป็นออนไลน์ กับ เพือนชุมชนติวเตอร์ปีที่ 11 ติวเข้มการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยกับ GAT เชื่อมโยง และ 9 วิชาสามัญ ฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพียง Scan QR Code มาสมัครกับเราก่อนนะถึงติวฟรีกับ 10 ติวเตอร์ชั้นนำ กับ ภาควิชาเรียนต่างๆ สมัครกันเข้ามากันเยอะนะครับ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ผู้ประสานงานได้เลยนะครับ ติดต่อสอบถาม คุณเขมิกา ศรีเจริญวงษ์ Tel: 090-902-9977 / 096-650-9245 Email: kemika.s@pttplc.com

By |2021-09-20T03:26:25+00:00September 20th, 2021|Uncategorized|0 Comments

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยความวางใจซึ่งกันและกันและให้ชุมชนมั่นใจว่าอุตสาหกรรมพร้อมอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มที่

หน้าที่

ให้ข้อมูลความรู้สำหรับชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นศูนย์รับข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนติดตามผลและแจ้งความ คืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาประสานงานความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการภาครัฐและชุมชนเพื่อขับ เคลื่อนให้ภารกิจต่างๆ สำเร็จ

รับข่าวสารจากเรา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารดีๆ จากเรา ไม่ต้องห่วงนะครับ เราส่งให้แต่สิ่งดีๆ ครับ

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Go to Top