นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 สมาคมฯ ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลตำบลบ้านฉาง จ.ระยอง เปิดคอร์สอบรม เสริมทักษะการเอาตัวรอด จากการเผชิญเหตุฉุกเฉินหลากหลายรูปแบบ ให้กับบุคลากรทางการศึกษา และผู้ประกอบการ รวมถึงกลุ่มนายตำรวจจาก สภ. มาบตาพุด และ สภ. ห้วยโป่ง เข้าร่วมสังเกตการณ์ กว่า 100 คน เป็นการถ่ายทอดวิธีรับมือ การเอาตัวรอด เมื่อเกิดเหตุการณ์รุนแรง เพิ่มความปลอดภัยและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ในโครงการ “ฝึกอบรมทักษะการเอาตัวรอดจากสถานการณ์กราดยิง (Run Hide Fight) และภัยคุกคาม” ณ ห้องประชุมสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง

นับเป็นโครงการที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ การเสริมสร้างทักษะในการป้องกันตัว สามารถช่วยเหลือและอพยพเด็กนักเรียน หากต้องเผชิญเหตุร้าย จะได้รู้แนวทางการช่วยเหลือตัวเองให้ปลอดภัยอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก “กลุ่มงานการฝึกแบบตำรวจ ศูนย์ฝึกโรงเรียนนายร้อยตำรวจ” ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาเป็นวิทยากร การอบรมในครั้งนี้ มีทั้งการฝึกซ้อมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นับเป็นกิจกรรมสำคัญ ที่สมาคมเพื่อนชุมชนเล็งเห็นถึงประโยชน์ และสามารถป้องกันการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิด

ทั้งนี้ การฝึกอบรมในครั้งนี้ แบ่งเป็น

  1. ทักษะการเอาตัวรอดจากสถานการณ์กราดยิง ( Run Hide Fight ) และภัยคุกคาม
  2. การเอาตัวรอดจากเหตุล้มทับ ( Crowd Crush )
  3. ทักษะ Soft Skill และจิตวิทยาเด็ก
  4. ฝึกซ้อมการเผชิญเหตุ และการจำลองสถานการณ์

💚สมาคมเพื่อนชุมชน 🧡บ้านเราน่าอยู่ สังคมยั่งยืน

 


เกี่ยวกับสมาคมเพื่อนชุมชน

สมาคมเพื่อนชุมชน หรือ CPA (Community Partnership Association) ต้นแบบความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของ 5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จ.ระยอง ได้แก่ กลุ่ม ปตท. เอสซีจี โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี กลุ่มบริษัทดาว (ประเทศไทย) กลุ่มจีพีเอสซี และมีสมาชิกสมทบเพิ่มเติมอีก 12 บริษัท ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553 เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต้นแบบ ในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ และชุมชนโดยรอบ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสากล โดยมุ่งหวังให้ อุตสาหกรรม ชุมชน อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

🟦Facebook : เพื่อนชุมชน

🟩LINE : https://lin.ee/VIi714f

🟧Website : www.community.or.th

🟥YouTube : @puechumchon

#เพื่อนชุมชน #ซ้อมเอาตัวรอด #ภัยคุกคาม #runhidefight