“เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Industrial Town” ตอนที่ 2

หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) คือ ความร่วมมือกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนนั่นเอง ครั้งนี้จะขอพูดถึงตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ว่าเค้าตรวจวัดด้านไหนบ้าง ซึ่งบางท่านอาจจะค่อนแคะว่า จังหวัดระยอง ได้อุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ 4 แต่คุณภาพสิ่งแวดล้อมของจังหวัดยังไม่เป็นไปอย่างที่หลายๆท่านอยากจะได้ วันนี้สมาคมเพื่อนชุมชน อยากเห็นจังหวัดระยองเป็น “เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม” และเป็นเหมือนบ้านของพวกเราเช่นกัน

“การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” Eco Industrial ตอน 3

จากบทความทั้ง 2 ตอน “การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” จะช่วยสร้างบ้านเราให้น่าอยู่ในทุกๆด้านทั้งโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน โดยมุ่งดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ซึ่งการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต้อง “พัฒนาอุตสาหกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยให้ภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ตอนที่ 1

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) หมายถึง เมืองที่มีการเจริญเติบโตโดยมีอุตสาหกรรม เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักและมีความสมดุลกับการพัฒนาทางสังคม และความเป็นอยู่ของประชาชน และมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Go Green

ประเด็นใหญ่ที่น่าเป็นห่วงอยู่เสมอ และยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันนี้ คงหนีไม่พ้นเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก ปัญหาขยะปริมาณมากที่กำจัดเท่าไรก็ไม่หมดเสียที โดยเฉพาะตัวการสำคัญอย่างขยะพลาสติก ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีความพยายามจากหลายกลุ่ม หลายองค์กร ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือบรรเทาปัญหาเหล่านี้ลงบ้างแล้วก็ตาม แต่หากยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนหมู่มากได้...มันก็คงไม่มากพอ !

มลพิษทางอากาศ

#มลพิษทางอากาศ คือ อากาศที่มีสิ่งสกปรกหรือสารพิษเจือปนอยู่ในอากาศเกินค่ามาตรฐาน จนทำให้คุณภาพอากาศอยู่ในขั้นวิกฤต มีรูปแบบเป็นไอหมอกพิษ เช่น PM10, PM2.5 รวมถึงก๊าซโอโซน โดยมีแหล่งกำเนิดมาจากครัวเรือน การทำอุตสหกรรม รวมถึงไฟป่า

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

#โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco Factory ถือเป็นหนึ่งในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco Industrial Town โดยเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของพื้นที่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมกับความเจริญของชุมชน รวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อสร้างความสมดุลในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนในการพัฒนาเมือง

การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism)

#สายเที่ยว ฟังทางนี้.. วันนี้เรามี #การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) เป็นการท่องเที่ยวอีกรูปเบบ ที่เราควรนำมาปรับใช้ เมื่อต้องออกเดินทางไปเที่ยวกันนะครับ

ป่าวังจันทร์ เปิดให้บริการเเล้ว!

ศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์ เปิดให้เที่ยวเเล้วนะ! ใครที่กำลังหาที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ในจ.ระยอง ห้ามพลาด เพราะขณะที่เราหยุดพัก พวกพี่ๆ ปตท. และเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ รวมทั้งศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลยสิรินาถราชินี มิได้หยุดเดิน แต่พวกเขาได้เตรียมความพร้อมฟื้นฟูและพัฒนา "ธรรมชาติ" คอยต้อนรับทุกคนที่กลับมาเยือนอีกครั้ง

By |2022-02-21T07:01:12+00:00February 21st, 2022|ด้านสิ่งเเวดล้อม|0 Comments

เมื่อเกิดการรั่วไหลของน้ำมัน ลงสู่ทะเล(ของเรา)

เมื่อเกิดการรั่วไหลของน้ำมัน ลงสู่ทะเล(ของเรา) จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง? #เพื่อนชุมชน รวบรวมผลกระทบที่ส่งผลต่อทะเล เเละสิ่งมีชีวิตในทะเล มาให้เพื่อนๆได้ทราบกันครับ

By |2022-02-10T08:50:09+00:00February 10th, 2022|ด้านสิ่งเเวดล้อม|0 Comments

คาร์บอนเครดิต

#คาร์บอนเครดิต เป็นไอเดียที่เกิดจากสภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นให้อุตสาหกรรมคำนึงถึงมลพิษ และก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา และให้ตั้งเป้าในการลดคาร์บอนทุกปี ไอเดียของคาร์บอนเครดิตนั้นไม่เพียงแค่สร้างการรับรู้ให้คนได้มองเห็นถึงภาวะโลกร้อนที่กำลังรุนแรงขึ้นในทุกๆปี แต่ยังคงปลูกฝังจิตสำนึกและสามารถพัฒนาบริษัทตัวเองให้ใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนได้อีกด้วย

By |2022-02-04T09:29:15+00:00February 4th, 2022|ด้านสิ่งเเวดล้อม|0 Comments

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยความวางใจซึ่งกันและกันและให้ชุมชนมั่นใจว่าอุตสาหกรรมพร้อมอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มที่

หน้าที่

ให้ข้อมูลความรู้สำหรับชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นศูนย์รับข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนติดตามผลและแจ้งความ คืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาประสานงานความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการภาครัฐและชุมชนเพื่อขับ เคลื่อนให้ภารกิจต่างๆ สำเร็จ

รับข่าวสารจากเรา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารดีๆ จากเรา ไม่ต้องห่วงนะครับ เราส่งให้แต่สิ่งดีๆ ครับ

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Go to Top