การศึกษา

สมาคมเพื่อนชุมชน เปิดรับสมัคร ทุนนักเรียนปี 2564

เปิดรับสมัครเเล้ว... ทุนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

เพื่อนชุมชนติวเตอร์

ชวนเพื่อนๆ ยกห้องมาติวเข้ม เติมความพร้อมกับ เพื่อนชุมชนติวเตอร์ กันเถอะครับ สะดวกด้วยรูปแบบ Oline อยู่บ้านก็สามารถเรียนได้

“ทุนอาชีวศึกษาเพื่อนชุมชน (ระดับ ปวช.)” ประจาปี 2563

เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนจังหวัดระยองได้มีโอกาสในการศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น โดยการสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดระยองและจบการศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง (เรียนดี แต่ยากจน)

By |2020-06-15T10:47:15+00:00May 22nd, 2020|การศึกษา|0 Comments

สมาคมเพื่อนชุมชน เปิดรับสมัคร ทุนปริญญาตรี 2563

ทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓

By |2020-03-18T02:38:35+00:00March 18th, 2020|การศึกษา|0 Comments

โครงการสมาคมเพือนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 5/2563

27 ก.พ.63 เป็นประธานเปิด “โครงการพัฒนาศัยกภาพครูแนะแนวปีที่ 4”

สมาคมเพื่อนชุมชน เปิดรับสมัคร ทุนปริญญาตรี 2563

“ทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน” ประจำปี ๒๕๖๓

By |2020-03-18T02:43:54+00:00February 27th, 2020|การศึกษา|2 Comments

เทรนด์ท่องเที่ยวยุคใหม่

นอกจากคุณจะเตรียมตัวมาอย่างดีเพื่อเที่ยวอย่างเต็มที่แล้ว คุณยังเป็นผู้นำเทรนด์ให้ผู้อื่นได้ "เที่ยวคลีน" เที่ยวอย่างไร้ขยะ ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย!!

By |2020-01-16T04:28:37+00:00January 15th, 2020|การศึกษา|0 Comments

โครงการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562

โครงการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562

โครงการธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 4/2562

โครงการธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 4/2562

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยความวางใจซึ่งกันและกันและให้ชุมชนมั่นใจว่าอุตสาหกรรมพร้อมอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มที่

หน้าที่

ให้ข้อมูลความรู้สำหรับชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นศูนย์รับข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนติดตามผลและแจ้งความ คืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาประสานงานความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการภาครัฐและชุมชนเพื่อขับ เคลื่อนให้ภารกิจต่างๆ สำเร็จ

รับข่าวสารจากเรา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารดีๆ จากเรา ไม่ต้องห่วงนะครับ เราส่งให้แต่สิ่งดีๆ ครับ

    Go to Top