สมาคมเพื่อนชุมชน จับมือ กนอ. เปิดเวทีสัมมนา “เครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเชิงรุก”

สมาคมเพื่อนชุมชน จับมือ กนอ. เปิดเวทีสัมมนา “เครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเชิงรุก” ต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 - นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยว่า สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดสัมมนา “เครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเชิงรุกในมาบตาพุดคอมเพล็กซ์” เพื่อพัฒนาศักยภาพและเป็นการยกระดับการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับสมาชิกเครือข่าย ซึ่งปัจจุบันมีรูปแบบการดำเนินการอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเชิงรุก ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน มีเป้าหมายในการเสริมศักยภาพเชิงป้องกัน ที่ภาคประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น “เวทีการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำกับดูแล และเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเอง พร้อมกับการสร้างองค์ความรู้ด้านเทคนิคของการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง โดยเกิดจากความร่วมมือของผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการหามาตรการจัดการได้อย่างเหมาะสม เป็นการสร้างความเชื่อมั่นของการอยู่ร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน” ทั้งนี้สมาคมเพื่อนชุมชน ยังมีเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันการเกิดเหตุไม่คาดคิด หรือเหตุจากภัยธรรมชาติต่างๆ เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบ รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานเชิงรุก เพื่อรับมืออย่างทันท่วงทีของผู้ประกอบการและชุมชนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คุณจุไรศรี ไชยศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สนพ.) กล่าวว่า ปัจจุบันการสร้างศักยภาพส่งเสริม และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเชิงรุกในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ได้มีการดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม ทั้งระดับชุมชน โรงเรียน เทศบาล ซึ่งจังหวัดระยองเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ ในการเป็นพื้นที่การลงทุน

4 วิธีสำหรับคนนอนหลับยาก!!

สำหรับใครนอนหลับย๊ากยาก วันนี้ #เพื่อนชุมชน จะนำวิธีที่ทำให้เพื่อนๆได้นอนหลับสบายมากขึ้น เเละหากลองทำครบทุกข้อเเล้วเเน่นอนเลยว่า ต้องนอนหลับเเน่นอนครับ ไม่ยาก ไปลองดูกันได้เลย

By |2022-07-24T06:45:34+00:00July 24th, 2022|Uncategorized|0 Comments

เคมีสีเขียว (Green chemistry)

เคมีสีเขียว (Green chemistry) คือ แนวคิดของการนำหลักการพื้นฐานที่คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้สารเคมีเป็นอันดับแรกการใช้สารเคมีจะต้องไม่เป็นพิษหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตน้อยที่สุด

By |2022-07-19T13:29:22+00:00July 19th, 2022|Uncategorized|0 Comments

“น้ำ” สารพัดประโยชน์กว่าที่คิด

นอกจากอากาศ และอาหารหลัก 5 หมู่แล้ว “น้ำ” ถือเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตรองลงมาที่ร่างกายจะขาดไม่ได้ เราจึงได้คัดสรรเหตุผลดีๆ ที่จะทำให้คุณรู้ว่า การดื่มน้ำนั้นเป็นเรื่องสำคัญ และมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้าง

By |2022-06-25T05:37:59+00:00June 25th, 2022|Uncategorized|0 Comments

5 โรคฤดูร้อน ที่ควรระวัง!!

5 โรคฤดูร้อน ที่ควรระวัง!! วันที่ 9 มีนาคม 2565 กรมควบคุมโรค รายงานว่า นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว ซึ่งประชาชนอาจเจ็บป่วยจากอากาศร้อนได้ กรมควบคุมโรค จึงออกประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565 เพื่อให้ประชาชนดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองได้อย่างถูกต้อง

By |2022-05-08T12:30:35+00:00May 8th, 2022|Uncategorized|0 Comments

Hot News หรือ Fake News กันเเน่?

ถ้าไม่อยากตกเป็นเหยื่อความเชื่อที่ผิดๆ ตามข้อมูลบนโลกออนไลน์ดังนั้นต้องตรวจสอบรายละเอียดก่อน เพราะไม่เช่นนั้นอาจเจอ Fake News ได้

By |2022-03-23T14:32:22+00:00March 23rd, 2022|Uncategorized|0 Comments

มาดูเเลน้ำคลองในชุมชนเรากัน!

จากสถานการณ์ปัญหาการปล่อยน้ำเสียและการทิ้งขยะลงในแม่น้ำในปัจจุบันทำให้น้ำในแม่น้ำลำคลองเน่าเสียจนไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้ วันนี้ #เพื่อนชุมชน อยากชวนเพื่อนๆมาช่วยกัน ดูเเลน้ำคลอง ที่ชุมชนของเรากันเถอะ..

By |2022-01-11T02:23:48+00:00January 11th, 2022|Uncategorized|0 Comments

Long COVID-19

แม้ว่าจะรักษาหายแล้วก็ตาม แต่ก็ยังจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 อย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ เช่น ใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่างทางสังคม ด้วยนะครับ

By |2021-11-26T07:42:56+00:00November 26th, 2021|Uncategorized|0 Comments

ชวนหญิงตั้งครรภ์ ดูข้อมูลก่อนตัดสินใจฉีดวัคซีน

ชวน #หญิงตั้งครรภ์ ดูข้อมูลก่อนตัดสินใจ.. ฉีดหรือไม่ฉีด #วัคซีนโควิด-19 คุณเเม่หลายๆ คนในช่วงนี้อาจเกิดความกังวล เเละมีคำถามที่สงสัย วันนี้ #เพื่อนชุมชน ได้นำข้อมูลดีๆ มาฝากคุณเเม่ทุกคนนะครับ

By |2021-10-05T05:57:42+00:00October 5th, 2021|Uncategorized|0 Comments

ติวเข้ม ONLINE 100 % เตรียมพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย

ติวเข้ม ONLINE 100 % เตรียมพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย โควิด19 เป็นเหตุ ปรับรูปแบบการเรียนเป็นออนไลน์ กับ เพือนชุมชนติวเตอร์ปีที่ 11 ติวเข้มการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยกับ GAT เชื่อมโยง และ 9 วิชาสามัญ ฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพียง Scan QR Code มาสมัครกับเราก่อนนะถึงติวฟรีกับ 10 ติวเตอร์ชั้นนำ กับ ภาควิชาเรียนต่างๆ สมัครกันเข้ามากันเยอะนะครับ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ผู้ประสานงานได้เลยนะครับ ติดต่อสอบถาม คุณเขมิกา ศรีเจริญวงษ์ Tel: 090-902-9977 / 096-650-9245 Email: kemika.s@pttplc.com

By |2021-09-20T03:26:25+00:00September 20th, 2021|Uncategorized|0 Comments

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยความวางใจซึ่งกันและกันและให้ชุมชนมั่นใจว่าอุตสาหกรรมพร้อมอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มที่

หน้าที่

ให้ข้อมูลความรู้สำหรับชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นศูนย์รับข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนติดตามผลและแจ้งความ คืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาประสานงานความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการภาครัฐและชุมชนเพื่อขับ เคลื่อนให้ภารกิจต่างๆ สำเร็จ

รับข่าวสารจากเรา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารดีๆ จากเรา ไม่ต้องห่วงนะครับ เราส่งให้แต่สิ่งดีๆ ครับ

Error: Contact form not found.

Go to Top