น้องทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน

วันนี้มีบทสัมภาษณ์ส่วนหนึ่งของ “น้องผึ้ง” ผู้ได้รับทุนปริญญาตรีจากสมาคมเพื่อนชุมชนมาฝากกันนะครับ ถึงความคิดเห็นและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกับการได้รับทุนครับ #สมาคมเพื่อนชุมชน