สมาคมเพื่อนชุมชน ลงพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดระยอง

สมาคมเพื่อนชุมชน มอบกระสอบบรรจุทราย สนับสนุนการป้องกัน บรรเทาความเดือดร้อน กรณีน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่จังหวัดระยอง

สมาคมเพื่อนชุมชน ลงพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดระยอง ได้สนับสนุนกระสอบทราย ให้กับสำนักงานเทศบาลที่ได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน กรณีน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ได้แก่ เทศบาลเมืองมาบตาพุด จำนวน 3,000 ใบ เทศบาลตำยลเนินพระ 5,000 ใบเทศบาลตำบลทับมา 5,000 ใบ เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา 3,000 ใบ รวมทั้งหมด 16,000 ใบ ทั้งนี้ ทางสมาคมเพื่อนชุมชนได้ทยอยนำส่งมอบ ผ่านทาง เทศบาลแต่ละพื้นที่มอบให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป