สมาคมเพื่อนชุมชน จัดอบรมให้กับ วิสาหกิจชุมชนของในโครงการธรรมศาสตร์โมเดล

สมาคมเพื่อนชุมชน จัดอบรมให้กับ วิสาหกิจชุมชนของในโครงการธรรมศาสตร์โมเดล กว่า 20 กลุ่ม ให้มีความรู้และเข้าใจ และสามารถโพสขายของออนไลน์เองได้และยังสามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังกลุ่มตนเอง และชุมชนได้ โดยสมาคมเพื่อนชุมชนได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มโครงการในระยะที 1 (ปี 2563) ในการวิเคราะห์ต้นทุนทางปัญญาที่ตนเองมี ในชุมชนตนเอง เทคนิคการสร้างสรรค์เรื่องราวที่มีความหมาย เพื่อจูงใจลูกค้าให้ซื้อสินค้า ไอเดียแหล่งจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การตั้งชื่อแบรน การกำหนดราคาสินค้า รวมถึงการบริหารการขาย บรรจุสินค้าและการจัดส่ง การแต่งภาพเพื่อโพสขายผ่าน app ระยะที่ 2-3 (ปี 2564)  ฝึกเทคนิคการถ่ายภาพ แต่งภาพ การสร้างเฟสบุ๊คเพจเพื่อทำการตลาด แต่งเรื่อราว และขายของออนไลน์เองได้  ใน FB LINE, Tiktok สำหรับสื่อสารส่งเสริมการขาย จนถึงระยะที่ 4 (ปี 2565) เมื่อวันที่ 25-26 สค. 65 Train the trainer

การทบทวนเนื้อหาที่สำคัญจากการอบรมระยะที่ 1 – 3 และอับเดตเทรน Tiktokshop IG, Facebook, Linemyshop และฝึกการนำเสนอเพื่อเป็นแม่ค้าออนไลน์ หลังจากจบการอบรม วิสาหกิจชุมชน ได้นำความรู้จากการอบรมเพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาตัวเองและสมาชิกในกลุ่มต่อไป

#เพื่อนชุมชน_บ้านเราน่าอยู่สังคมยั่งยืน

 📌มารู้จัก สมาคมเพื่อนชุมชน (CPA) เพิ่มมากขึ้น

Website: https://www.community.or.th/