กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชน ครั้งที่ 4

วัดมาบชลูด ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2565