อาการเริ่มต้นมะเร็งเต้านม ❓

หากมีอาการดังต่อไปนี้ ไม่ควรนิ่งนอนใจ แนะนำให้พบแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยละเอียดทันที มะเร็งเต้านมหากได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะเป็นผลดีกับผู้ที่เป็นมะเร็งมากที่สุดนะครับ

▶️ มีก้อนที่เต้านม (ร้อยละ 15-20 ของก้อนที่คลำได้ บริเวณเต้านมเป็นมะเร็งเต้านม
▶️ มีการเปลี่ยนแปลงขนาด และรูปร่างของเต้านม ที่ผิดไปจากเดิม
▶️ ผิวหนังของเต้านมเปลี่ยนแปลง เช่น รอยบุ๋ม ย่น หดตัว หนาผิดปกติ บางส่วนมีสะเก็ด ซึ่งควรหมั่นสังเกตเต้านมของตัวเองเป็นประจำ
▶️ หัวนมมีการหดตัว คัน หรือแดง ผิดปกติ
▶️ มีเลือดหรือน้ำออกจากหัวนม (ร้อยละ 20 ของการมีเลือดออกจากเต้านมพบเป็นมะเร็ง)
▶️ เจ็บเต้านม (มะเร็งเต้านมส่วนใหญ่ไม่ไม่มีอากการเจ็บ นอกจากก้อนมะเร็งโตมากแล้ว)
▶️ การบวมของรักแร้ เพราะเกิดจากต่อมน้ำเหลืองโตผิดปกติ

ขอบคุณที่มา : เพลงโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ระยอง