ภาพกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชน ครั้งที่ 1

วัดหนองแฟบ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2565