ทำไมสิ่งแวดล้อมถึงสำคัญกับมนุษย์ ?

เพราะสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราทั้งแบบมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติระบบนิเวศต่าง ๆ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย สภาวะทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งอื่น ๆ โดยรอบ อย่างเช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำหรือจะสรุปง่าย ๆ ก็คือสิ่งที่มีอิทธิพลกับมนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างจึงสำคัญกับมนุษย์เป็นอย่างมาก แต่ในปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ เริ่มหดหายด้วยกับฝีมือมนุษย์จึงเกิดผลกระทบต่าง ๆ ที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน เช่น PM 2.5 มลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบกับสุขภาพร่างกายมนุษย์เรา หรือภาวะโลกที่ร้อนขึ้นเกิดจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซที่ปกคลุมชั้นบรรยากาศของโลกหรือก๊าซเรือนกระจกถูกทำลายที่เกิดมาจากการเผาไหม้ของฝีมือมนุษย์ ทำให้ฤดูกาลต่าง ๆ ทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไป เช่น การที่มนุษย์เราตัดไม้ทำลายป่าเพื่อนำไม้ไปทำเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ตกแต่งภายในบ้านจึงทำให้ต้นไม้ลดจำนวนลง โดยทั่วไปแล้วต้นไม้ที่ตัดจะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ต้องใช้เวลาในการปลูกและรอมันเติบโตเป็น 10 ปี แต่กลับถูกทำลายด้วยฝีมือของมนุษย์ภายในไม่กี่วันซึ่งถ้าจะปลูกใหม่ก็ต้องรอเป็นระยะเวลาเป็น 10 ปีถึงจะได้ขนาดเท่าต้นไม้ที่ถูกตัดไป ทำให้สภาพเสื่อมโทรมเร็วกว่าที่ควรจะเป็นปัจจุบันยิ่งเทคโนโลยีใหม่เข้ามาในชีวิตประจำวันซึ่งแลกมากับการทำลายสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อย

บทสรุป
เพียงแค่พวกเราช่วยกันคนล่ะไม้คนละมือก็ทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทิ้งขยะ การปลูกต้นไม้ ทำให้พื้นที่สีเขียวในโลกเรากลับมาจะทำให้อากาศในบ้านเมืองเราดีขึ้นและมลพิษต่าง ๆ จะลดลงไปด้วย

ขอบคุณที่มา : เพจ True