กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2

วัดหนองผักหนาม ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2565