รู้ไหม 5 สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกที่ใช้ในไทย มีอะไรบ้าง?
.
ในปัจจุบัน เราเห็นข่าวเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติในหลายพื้นที่ที่เป็นผลพวงมาจากสภาวะโลกร้อนแทบทั้งสิ้น จึงไม่แปลกเลยที่ทั่วโลกจะต้องหันมาตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างในประเทศไทยเอง ทั้งภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ก็เริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับการ รักษ์โลก ด้วยการประหยัดพลังงาน การปลูกต้นไม้ทดแทน และการควบคุมปริมาณก๊าซเรือนกระจกในประเทศกันมากขึ้น
.


1. #ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
คงไม่มีใครไม่รู้จัก ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ที่มักจะเห็นติดตามแอร์ ตู้เย็น หรือเครื่องซักผ้า ฉลากนี้ออกโดยกระทรวงพลังงาน เพื่อแสดงระดับการใช้ไฟฟ้าและข้อมูลเบื้องต้นต่างๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้า เราจะได้ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดพลังงานในระยะยาวได้อย่างถูกต้อง โดย สัญลักษณ์ 5 ดาว หมายถึงประสิทธิภาพในการประหยัดไฟที่ดีที่สุดนั่นเอง
.


2. #สัญลักษณ์FSC
FSC หรือ Forest Stewardship Council คือองค์กรพิทักษ์ป่าซึ่งทำหน้าที่ดูแลและส่งเสริมการปลูกต้นไม้ทดแทนในป่าหมุนเวียน ดังนั้นสินค้าใดก็ตามที่มีสัญลักษณ์ FSC กำกับอยู่ จะถือว่าเป็นสินค้าที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นไม้ทดแทนไม้ที่นำไปใช้ในการผลิตและแปรรูป ซึ่งสัญลักษณ์ดังกล่าว ได้รับการยอมรับในระดับสากลเลยทีเดียว
.


3. #ฉลากเขียว
ฉลากเขียว คือ ฉลากสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ซึ่งมีองค์กรกลางเป็นผู้ให้การรับรอง การติดฉลากเขียวบนสินค้ามีความหมายว่า สินค้านี้ได้รับการตรวจสอบแล้วว่า มีองค์ประกอบ กระบวนการผลิต การใช้ และการทิ้งทำลายที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าประเภทเดียวกันที่ไม่ได้รับการรับรอง เช่น สุขภัณฑ์ หากมีฉลากเขียวติดอยู่ แสดงว่าสุขภัณฑ์นี้ประหยัดน้ำกว่าแบบอื่น
.


4. #ฉลากCarbonReduction
หนึ่งในตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนคือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และนี่เองคือที่มาของฉลาก Carbon Reduction หรือ ฉลากลดคาร์บอน เครื่องหมายซึ่งแสดงว่าสินค้าดังกล่าวมีกระบวนการผลิตที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณต่ำ โดยสินค้าฉลากลดคาร์บอนจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อยร้อยละ 10 ขึ้นไป พิจารณาจากการลดการใช้ไฟฟ้า วัตถุดิบ หรือการปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดในการผลิต เป็นต้น
.


5. #สัญลักษณ์GreenIndustry
อุตสาหกรรมสีเขียว หรือ Green Industry เป็นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ต้องการให้อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน สินค้าที่มีสัญลักษณ์ Green Industry ติดอยู่ ไม่ว่าจะเป็น ไม้ฝา ไม้อัด ฉนวนกันความร้อน หรืออุปกรณ์ต่อเติมตกแต่งต่างๆ ถือว่าได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป็นอย่างไรกันบ้างกับ 5 สัญลักษณ์สีเขียวบนสินค้าต่างๆ ในบ้านเรา ดูแล้วคงรู้สึกคุ้นหูคุ้นตากันบ้าง เพราะประเทศไทยเองก็เริ่มให้ความสนใจกับการ รักษ์โลก และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้ว ซึ่งหากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกคนร่วมมือร่วมใจ ช่วยกันคนละไม้คนละมือ ด้วยการการเลือกซื้อสินค้าที่มีสัญลักษณ์เหล่านี้ เราก็คงจะสามารถรักษาโลกใบนี้ไว้ให้กับคนรุ่นหลังได้อย่างแน่นอน

อ้างอิง
ฉลากเขียว (The Thai Green Label Scheme) – Posts | Facebook
อยากรักโลก ต้องรู้จักสัญลักษณ์อะไรบ้าง? – โครงการ “แยก แลก ยิ้ม” (yaklakyim.com)