สมาคมเพื่อนชุมชนจัดโครงการเพื่อนชุมชน คนอาชีวะ CPA V-Camp#3

เจาะลึกเทรนด์สายอาชีพ EEC “เรียนอะไร รายได้ปัง ได้งานชัวร์”

17 ธค.64 สมาคมเพื่อนชุมชน โดย นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวว่า สมาคมเพื่อนชุมชน ได้เปิดวิสัยทัศน์ด้านการศึกษา ให้ความรู้ และแนะแนวการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาทักษะบุคลากรตามแนวทาง EEC ให้กับครูแนะแนว และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากสถานศึกษา 10 แห่ง ในจังหวัดระยอง ในเขตพื้นที่ 6 ตำบลเขตควบคุมมลพิษ (ตำบลมาบตาพุด, ตำบลห้วยโป่ง, ตำบลเนินพระ, ตำบลทับมา, ตำบลมาบข่า และ ตำบลบ้านฉาง) ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด โรงเรียนนิคมวิทยา โรงเรียนบ้านค่าย โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ โรงเรียนวัดพลา โรงเรียนวัดมาบข่าโรงเรียนวัดห้วยโป่ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 340 คน เพื่อเป็นการต่อยอดและส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา ทางสมาคมฯ จึงได้จัดโครงการเพื่อนชุมชนคนอาชีวะ CPA V-Camp ปีที่ 3 เจาะลึกเทรนด์สายอาชีพ EEC “เรียนอะไร รายได้ปัง ได้งานชัวร์” โดยได้รับเกียรติจาก นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน อีกทั้งยังได้ฟังการบรรยายแนวทางการศึกษาต่อ และแนวการค้นหาตัวเอง ทิศทางอาชีพอนาคต การเตรียมพร้อมสู่การทำงานใหม่ๆ แนวโน้มอาชีพที่เป็นที่ต้องการ แนะนำสาขาน่าสนใจ จาก ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ นักวิชาการอิสระ นักพูดด้านการศึกษา อีกทั้งจะพาน้อง ๆ ที่กำลังหาแนวทางศึกษาต่อในสายอาชีวศึกษา มาหาคำตอบ และไขข้อข้องใจไปกับผู้เชี่ยวชาญ และ พี่แนะนำน้อง จากวิทยาลัยชั้นนำในพื้นที่ #EEC อีกด้วย และสามารถดู Live ย้อนหลังที่เพจ FB : เพื่อนชุมชน