สมาคมเพื่อนชุมชน จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับวิสาหกิจชุมชนของโครงการเพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 1-7 กว่า 21 กลุ่ม

ในหัวข้อ เพื่อนชุมชน-เตรียมความพร้อมวิสาหกิจชุมชนหัดขายของออนไลน์ ในระยะที่ 2-3 (Online Marketing for Elderly Group : Intermediate & Upper Class) ระหว่างวันที่ 7-9 ธค. 64 เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพ การโพสต์ เพื่อดึงดูดความสนใจด้วยแอพพลิเคชั่นบนมือถือรวมถึงเทคนิคการขายสินค้าผ่าน Facebook Line Instagram Tiktok รวมถึงสื่อ Social ต่าง ๆ โดย OPPY CLUB (Old People Playing Young Club) อนาคตจะพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต่อในระยะที่ 4 เพื่อตั้งเป้าให้วิสาหกิจชุมชนเป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดให้ชุมชนได้เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มสูงวัยสามารถโพสต์ขายของในช่องทางการตลาดออนไลน์ได้ต่อไป จัดเมื่อวันที่ 7 ธค.64 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ ระยอง