สาขาสายอาชีพน่าเรียน

จบมาแล้วปัง มีงานทำแน่นอน

เรียนจบแล้วจะไปเรียนต่อสาขาอะไร ? เป็นคำถามที่น้อง บางคนอาจจะมีคำตอบแล้ว แต่บางคนอาจจะกำลังอยู่ในช่วงที่สับสนกับตัวเองว่า ชอบอะไร ถนัดอะไร ในแต่ละสาขาเรียนเกี่ยวกับอะไร และแต่ละสาขาอาชีพที่อยากเรียนต้องไปเรียนที่สถาบันไหน และที่มากไปกว่านั้น ก็ต้องคิดเผื่อไปอีกว่า ถ้าเรียนจบแล้วจะมีงานทำไหม จะไปทำงานอะไร ??? การคิดเรื่องเรียนต่อแล้วต้องคิดคนเดียวไม่ง่ายเลยจริง

วันนี้ทางเพื่อนชุมชนจึงจะมาแนะนำ สาขาวิชาที่เปิดสอนในสายอาชีพที่มีมากมายและหลากหลายสาขาที่สามารถเข้าศึกษาต่อได้ในสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่ EEC ที่มีความต้องการของแรงงานสูง จบมามีงานชัวร์ ทั้ง 3 สาขาวิชาหลักใน สถาบันทั้ง 5 แห่ง จะมีสถาบันไหน และสาขาไหนบ้างที่น่าสนใจ นั้นไปดูกัน

1. สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม อย่างเช่น สาขาวิชาเครื่องกล ยานยนต์ งานซ่อมบำรุง งานไฟฟ้า สามารถศึกษาต่อได้ที่

  • วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ในสาขายานยนต์ไฟฟ้า
  • วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สาขาวิชาเทคนิคซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง
  • วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สาขาช่างอากาศยาน
  • วิทยาลัยเทคนิคระยอง สาขาเมคคาทรอนิกส์
  • วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม สาขาเมคคาทรอนิกส์ 

สาขาเมคาทรอนิกส์ คือสาขาอะไร ? เรียนเกี่ยวกับอะไร ? เมคาทรอนิกส์เป็นการนำศาสตร์ทางด้านเครื่องจักรกลมาผนวกกับศาสตร์ทางด้านไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์  และ  คอมพิวเตอร์  เพื่อควบคุมการทำงานของระบบอัตโนมัติ หรือระบบควบคุมอัจฉริยะ  ในการใช้งานเครื่องจักรอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และรวมถึงอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ  ทั้งในงานวิศวกรรม และในชีวิตประจำวัน  โดยการศึกษามุ่งเน้นนำเอาความรู้ทางด้านวิศวกรรมแขนงต่างๆ  และคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้งานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เป็นสาขาที่ตอบสนองกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างในปัจจุบันและอนาคต

2. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ สาขางานการโรงแรม การท่องเที่ยว สามารถศึกษาต่อได้ที่

  • วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  สาขาการท่องเที่ยว

3. สาขาวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ค้าปลีก การสาขาภาษาต่างประเทศ และสาขาธุรกิจบริการ สามารถศึกษาต่อได้ที่

  • วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สาขาโลจิสติกส์
  • วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ทั้งหมดนี้คือสาขาวิชาที่น่าสนใจ ในสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่ EEC ที่เปิดรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อสายอาชีพ การเรียนสายอาชีพนอกจากจะได้ปฏิบัติจริงในช่วงเวลาเรียนแล้วนั้น นอกเวลาเรียนผู้เรียนยังสามารถหารายได้เสริมได้อีกด้วย โดยการนำความรู้ ความสามารถและทักษะที่เรียนมาไปใช้นั้นเอง

หากใครที่เรียนจบแล้วยังไม่ต้องการทำงานอยากศึกษา เพิ่มความรู้ในระดับที่สูงขึ้น ก็สามารถศึกษาต่อได้เช่นเดียวกับนักเรียนที่เลือกเรียนในสายสามัญ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกก็สามารถศึกษาต่อได้

เชื่อว่าบทความนี้จะทำให้น้องๆ หลาย คน สามารถตัดสินใจเลือกสายการเรียนได้เพิ่มขึ้นไม่มาก็น้อย เลือกในสิ่งที่ชอบ และจะสนุกกับการเรียน แต่หากใครอยากรู้แบบเจาะลึกในแต่ละสาขาวิชาจาก 6 สถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่ EEC สามารถมาพูดคุยกับพี่ๆ จากสถาบันทั้ง 6 ได้ ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 .เป็นต้นไป ในโครงการเพื่อนชุมชนคนอาชีวะ CPA V – Camp ปี 3 ที่จะพาน้อง ไปเจาะลึกเทรนด์สายอาชีพ EEC “เรียนอะไร รายได้ปัง ได้งานชัวร์แบบ New Normal ผ่านโปรแกรม Zoom ที่น้องๆ จะสามารถถามคำถามเกี่ยวกับสาขาวิชาเล่านั้น จากพี่ๆ ที่เรียนสาขาวิชานั้นโดยตรง ถามได้ไม่กัก ตอบแบบไม่อั้น!! น้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมสามารถดูรายละเอียด และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : www.facebook.com/puenchumchon  หรือลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ >> https://forms.gle/JzET78RuexFhQPvA7