จุดประกาย #พลังพลเมืองอาหาร เพื่อ

#ระบบอาหารที่ยั่งยืน หมายถึง ระบบอาหารที่ให้ความมั่นคง

ด้านอาหารเเละโภชนาการแก่ทุกคน รวมทั้งมิติด้านเศรษฐกิจสังคม

เเละสิ่งเเวดล้อมส่งมอบไปยังคนรุ่นต่อไป

.

“สิ่งแรกคือการที่ต้องทำให้ทุกคนในห่วงโซ่อาหาร เห็นก่อนว่า ฉันจะต้องเปลี่ยน เพราะเมื่อทุกคนตระหนักมันจะเริ่มทำได้ ต้องเริ่มที่การเปลี่ยนไมนด์เซ็ตตัวเองว่าจากเดิมที่เรารู้สึกเป็นพลเมืองไร้พลัง มาเป็นการตั้งคำถามว่า แต่ละเมนูที่เรากิน มาจากไหน เรารู้ที่มาที่ไปของอาหารหรือไม่?”

.

เพราะทุกคนมีสิทธิ บทบาทหน้าที่ ในกาารเข้าถึงเเละบริโภค

อาหารที่มีสุขภาวะ ร่วมปกป้อง ระบบอาหารที่ยั่งยืน นะครับ

ขอบคุณที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

#เพื่อนชุมชน #พลเมืองอาหาร #กิน #อาหาร #ระบบอาหารยั่งยืน