ข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระบุว่า เมื่อปี 2563 ภายใต้ท้องทะเลไทย มีเศษซากขยะลอยไปติดอวนเฉลี่ย 25,741 ชิ้นต่อวัน น้ำหนักรวม 398 กิโลกรัมต่อวัน คิดเป็น 9,395,465 ชิ้นหรือเท่ากับ 145 ตันต่อปี โดยประเภทขยะมากที่พบมากที่สุด คือ พลาสติกแผ่นบาง
มาถึงจุดนี้ #เพื่อนชุมชน
ขอชวนเพื่อนๆ มาช่วยกัน #เซฟทะเล ไม่ให้เป็นปลายทางของเหล่าขยะ ด้วยการลดละเลิกตั้งแต่ต้นทางที่ทำได้คนละไม้คนละมือ

ขอบคุณที่มาดีๆ : greenery
#เพื่อนชุมชน #รักษาสิ่งเเวดล้อม #ขยะ #กำจัดขยะ #ขยะในทะเล #กำจัดขยะในทะเล #ระยอง #ทะเลระยอง