มาทำความรู้จัก “Plant-Based Meat” กันเถอะ

เมื่อการเลือกกินอาหารก็สามารถช่วยลดโลกร้อนได้ !
วันนี้มาทำความรู้จัก Plant-Based Meat กันเถอะ
.


เพราะนอกจากการกินอาหารให้หมด การหันมากินเนื้อจากพืช (Plant-Based Meat) หรือเนื้อแปรรูปจากพืชที่มีรสชาติและผิวสัมผัสคล้ายกับเนื้อสัตว์ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยลดโลกร้อนได้เหมือนกัน
.
เหตุผลที่ทำให้ผู้คนหันมากินเนื้อจากพืชเพิ่มมากขึ้น เพราะกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์สร้างก๊าซเรือนกระจกขึ้นมามากถึง 14% และยังใช้ทรัพยากรในการผลิตเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น ที่ดิน หรือน้ำ


โดยการกินเนื้อจากพืช มีข้อดีต่อโลกและตัวเรา ดังนี้
🥬 #ส่งผลดีต่อสุขภาพ : เพราะทำมาจากพืชและผักหลากหลายชนิด จึงเต็มไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและดีต่อสุขภาพมากกว่าการกินเนื้อสัตว์
🥬 #ใช้ที่ดินน้อยกว่าการเลี้ยงสัตว์ : การทำปศุสัตว์ใช้พื้นที่ถึง 77% ของพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด ซึ่งได้ผลผลิตเพียง 17% ของอาหารที่เราบริโภค แต่การผลิตเนื้อจากพืชใช้ที่ดินน้อยกว่าการเลี้ยงสัตว์ถึง 47% – 99%
🥬 #ใช้น้ำน้อยกว่าการผลิตเนื้อสัตว์ : การผลิตเนื้อจากพืชใช้ทรัพยากรน้ำน้อยกว่าการผลิตเนื้อสัตว์ถึง 72% – 99%
🥬 #ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่า : ก๊าซเรือนกระจกที่มาจากการทำปศุสัตว์มีจำนวนมากเทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคคมนาคมขนส่ง แต่ในกระบวนการการผลิตเนื้อจากพืชนั้น ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าถึง 30% – 90%

ในไทยเองก็มีสตาร์ทอัพหน้าใหม่นาม #MoreMeat ที่ขอเป็นผู้บุกเบิกตลาด Plant-Based ในไทย พร้อมมีจุดมุ่งหมาย อยากเห็นคนไทย สุขภาพดี
จริง ๆ แล้วเทรนด์ Plant-Based ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะไทยเองเริ่มมานานแล้ว จะเห็นได้จาก เทศกาลกิจเจ แต่ที่เป็นกระแสดังเพราะปีที่ผ่านมา Beyond Burger เริ่มเข้าตลาด ทำให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น รวมทั้งดารา Hollywood อย่าง Leonardo DiCaprio หรือ Bill Gates ผู้ก่อตั้ง Microsoft ก็มาลงทุนใน Plant-Based

ขอบคุณที่มา : SCG