ฮาวทูทิ้ง “หน้ากากอนามัย”

เรียนรู้ฮาวทูทิ้ง “หน้ากากอนามัย” เมื่อใช้แล้วจะต้องเก็บทิ้งอย่างไร เพื่อไม่ให้กลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อใหม่ในกองขยะ

ในสภาวะที่เกิดโรคระบาด และมีการแพร่กระจายออกเป็นวงกว้าง หรือสถานการณ์ที่กระทบต่อสุขภาพของคน เช่น ปัญหาฝุ่นละออง หรือหมอกควันจากการลักลอบเผาป่า เป็นต้น ทำให้ความต้องการใช้หน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นมาก ส่งผลให้ในแต่ละวันมีขยะที่เกิดจากหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วจำนวนมาก

แต่สิ่งสำคัญ คือ เราจะทิ้งขยะเหล่านี้อย่างไรให้ถูกต้อง และไม่กลายเป็นต้นตอใหม่ของการแพร่กระจายเชื้อโรค
วันนี้ #เพื่อนชุมชน นำวิธีการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง 6 ขั้นตอน มาให้เพื่อนๆ ได้ดูกันครับ

1.ถอดหน้ากากอนามัยจากด้านหลังโดยจับที่สายคล้องหู
(ไม่ควรสัมผัสด้านหน้าของหน้ากาก)

2.จับขอบหน้ากากพับครึ่ง ให้ด้านที่สัมผัสร่างกายอยู่ด้านใน

3.ใช้สายคล้องหูม้วนรัดรอบหน้ากากให้เเน่น

4.ใส่ในถุงพลาสติกมัดปากถุงให้เเน่น เขียนกำกับที่ถุง “ขยะติดเชื้อ”

5.นำไปทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อ หรือถังขยะที่มีฝาปิด

6.ควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือเจลล้างมือที่ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ
หรือเเอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป

สิ่งสำคัญคือ ประชาชนทั่วไปควรจะเรียนรู้วิธีการทิ้งขยะติดเชื้อเหล่านี้ให้เหมาะสม เพราะถือเป็นต้นทางของการก่อเกิดขยะ และเป็นส่วนหนึ่งในการหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโรคนะครับ
ขอบคุณที่มาดีๆ : โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล