เยาวชนคนเก่ง

#ข่าวประชาสัมพันธ์_ด้านการศึกษา_สมาคมเพื่อนชุมชน

คนดีคนเก่ง สมาคมเพื่อนชุมชน
น้องเนส-ญาริณี จำภูศรี นักศึกษาโครงการทุนปริญญาตรีต่อเนื่องเพื่อนชุมชน รุ่นที่ 1 จบ(ม.6) จากโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ต่อ ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
“เหตุที่เลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพราะระยองมีโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นเยอะเราเข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าเรามีความรู้ทางด้านนี้อาจจะช่วยอะไรได้บ้าง แล้วเราเป็นคนระยอง พ่อแม่ทำงานที่ระยอง ครอบครัวอยู่ที่ระยอง เรียบจบแล้วเราต้องกลับมาทำงานที่บ้านเกิดแน่นอน”
สำหรับโครงการทุนปริญญาตรีต่อเนื่องเพื่อนชุมชน ที่ได้รับช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้มาก ขณะเดียวกันทุนการศึกษายังช่วยให้การเรียนปริญญาตรีของเนสนั้นง่ายขึ้น ง่ายจนเอสเอาเวลาไปหางานพิเศษทำและไม่ตั้งใจเรียน ผลของการชะล่าใจ หลงลืมเป้าหมายที่ตั้งใจ เลยทำให้เกรดเทอมแรกออกมาไม่ถึง 2.75 ด้วยซ้ำ จึงกลับมาคิดดูอีกครั้งขึ้นมาอีกครั้งทำให้เกรดดีขึ้น จนเรียนจบ 4 ปี ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.25 ได้เกียรตินิยมอันดับ 2 จากนั้นได้เรียนต่อปริญญาโททันที
ปัจจุบันเนสอายุ 27 ปี เป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมอยู่ที่ GC-MPTA ดูแลการบริหารจัดการภาพรวมของสิ่งแวดล้อมโรงงาน เพราะชอบงานด้านบริหารการจัดการ โดยตั้งใจว่าจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานในโรงงานให้ได้มากที่สุด ซึ่งคนรุ่นใหม่จะมีโอกาสร่วมวางแผนและออกนโยบายภาพใหญ่
อยากขอบคุณสมาคมเพื่อนชุมชน ที่เปิดโอกาสให้เด็กในจังหวัดระยองได้มีทุนการศึกษาจนจบ แล้วกลับมาพัฒนาจังหวัดให้มีความยั่งยืนต่อไป