การขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง

สหประชาชาติระบุว่า ภายในปี 2025 จะมีคนราว 2 พันล้านคน
ที่ขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง หลายประเทศกำลังตัดสินใจว่า
จะจัดหาน้ำให้พลเมืองของตัวเองอย่างไร
นี่คือทางออกที่เป็นไปได้ 5 แนวทาง

พื้นที่ 2 ใน 3 ของโลก ถูกปกคลุมด้วยน้ำ
แล้วทำไมปัจจุบันจึงมีคนกว่า 1 พันล้านคนขาดแคลนน้ำสะอาด
ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า น้ำจืดมีอยู่ราว 3 %
ของน้ำในโลก และในจำนวนนั้น ราว 90% ถูกใช้ทำการเกษตร
ที่เหลือใช้สำหรับอุตสาหกรรมและเป็นน้ำดื่ม
องค์การน้ำแห่งสหประชาชาติ (UN Water)
ระบุว่า ภายในปี 2025 ผู้คนกว่า 2 พันล้านคน
อาจเผชิญการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง
นี่คือหนทางบางอย่าง ในการรับมือกับการขาดแคลนน้ำ

ที่มา
https://www.bbc.com/thai/international-49622222