News Template2019-11-18T02:27:47+00:00

FEATURED POST

What You Can Learn from 7 Theme Fusion Success Stories

Nam lacinia arcu tortor, nec luctus nibh dignissim eu. Nulla sit amet maximus nulla. Pellentesque a accumsan eros, ac molestie nulla. Morbi interdum in neque vitae vulputate.

Read More

ร่วมฝึกซ้อมแผนฉุนเฉิน ในโครงการ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน

By |September 16th, 2022|Categories: ด้านสังคม, สื่อประชาสัมพันธ์, อาสาเพื่อนชุมชน|

สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด และสมาชิกสมาคมเพื่อนชุมชน (GPSC) ร่วมฝึกซ้อมแผนฉุนเฉิน ในโครงการ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน

สมาคมเพื่อนชุมชน ลงพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดระยอง

By |September 15th, 2022|Categories: ด้านสังคม, สื่อประชาสัมพันธ์, อาสาเพื่อนชุมชน|

สมาคมเพื่อนชุมชน มอบกระสอบบรรจุทราย สนับสนุนการป้องกัน บรรเทาความเดือดร้อน กรณีน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่จังหวัดระยอง

โครงการ “รณรงค์การใช้ถังดักไขมันในครัวเรือน”

By |September 14th, 2022|Categories: ด้านสิ่งเเวดล้อม, สื่อประชาสัมพันธ์|

เมื่อวันอังคารที่ 13 กย. 65 สมาคมเพื่อนชุนชน (นายมนชัย รักสุจริต ผจก.สมาคมเพื่อนชุมชน) ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด งานสุขาภิบาล ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2565 ระดับอาชีวศึกษา

August 31st, 2022|0 Comments

ประกาศรายชื่อผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษา สมาคมเพื่อนชุมชน ประจาปี 2565 (ระดับอาชีวศึกษา) จานวน 45 ทุน

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2565 ระดับปริญญาตรี

August 31st, 2022|0 Comments

ประกาศรายชอื่ ผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษา สมาคมเพ่ือนชุมชน ประจำปี 2565 (ระดับอาชีวศึกษา) จานวน 45 ทุน

สมาคมเพื่อนชุมชน จัดอบรมให้กับ วิสาหกิจชุมชนของในโครงการธรรมศาสตร์โมเดล

August 28th, 2022|0 Comments

สมาคมเพื่อนชุมชน จัดอบรมให้กับ วิสาหกิจชุมชนของในโครงการธรรมศาสตร์โมเดล กว่า 20 กลุ่ม ให้มีความรู้และเข้าใจ และสามารถโพสขายของออนไลน์เองได้และยังสามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังกลุ่มตนเอง และชุมชนได้

ร่วมฝึกซ้อมแผนฉุนเฉิน ในโครงการ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน

September 16th, 2022|0 Comments

สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด และสมาชิกสมาคมเพื่อนชุมชน (GPSC) ร่วมฝึกซ้อมแผนฉุนเฉิน ในโครงการ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน

1609, 2022

ร่วมฝึกซ้อมแผนฉุนเฉิน ในโครงการ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน

September 16th, 2022|0 Comments

สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด และสมาชิกสมาคมเพื่อนชุมชน (GPSC) ร่วมฝึกซ้อมแผนฉุนเฉิน ในโครงการ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน

1509, 2022

สมาคมเพื่อนชุมชน ลงพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดระยอง

September 15th, 2022|0 Comments

สมาคมเพื่อนชุมชน มอบกระสอบบรรจุทราย สนับสนุนการป้องกัน บรรเทาความเดือดร้อน กรณีน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่จังหวัดระยอง

1409, 2022

โครงการ “รณรงค์การใช้ถังดักไขมันในครัวเรือน”

September 14th, 2022|0 Comments

เมื่อวันอังคารที่ 13 กย. 65 สมาคมเพื่อนชุนชน (นายมนชัย รักสุจริต ผจก.สมาคมเพื่อนชุมชน) ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด งานสุขาภิบาล ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชน ครั้งที่ 4

By |August 7th, 2022|Categories: ด้านสุขภาพ, สื่อประชาสัมพันธ์|

กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชน ครั้งที่ 4 วัดมาบชลูด ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2565  

สมาคมเพื่อนชุมชนให้บริการหน่วยแพทย์เพื่อนชุมชน

By |August 4th, 2022|Categories: ด้านสุขภาพ, สื่อประชาสัมพันธ์|

สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง และสำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด ออกให้บริการหน่วยแพทย์เพื่อนชุมชน

4 พืชสมุนไพร ปลูกไว้ติดบ้านช่วยดับกระหาย

By |July 26th, 2022|Categories: ความรู้ทั่วไป|

แนะนำ 4 พืชสมุนไพร ปลูกไว้ติดบ้านช่วยดับกระหาย คลายร้อน

มารู้จักเว็บไซต์ #เพื่อนชุมชน กัน

By |July 26th, 2022|Categories: ความรู้ทั่วไป|

วันนี้ผมขอพาเพื่อนๆ ไปรู้จักเว็บไซต์ของ #เพื่อนชุมชน แหล่งความรู้สำหรับชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ทั้งด้านสิ่งเเวดล้อม เเละอุตสาหกรรมในจ.ระยอง www.community.or.th

การปฏิบัติตนที่ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตามหลัก 5 อ.

By |July 26th, 2022|Categories: ด้านสุขภาพ|

ผู้สูงวัยคือวัยที่ควรดูเเลเอาใจใส่เป็นพิเศษ การปฏิบัติตนที่ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตามหลัก 5 อ.

6 อาหารบำรุงเลือด

By |July 26th, 2022|Categories: ด้านสุขภาพ|

6 อาหารบำรุงเลือด ใครหน้ามืดบ่อย บอกเลยต้องกินเน้นๆครับ จะมีอะไรบ้าง #เพื่อนชุมชนจะพอไปดูกัน

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยความวางใจซึ่งกันและกันและให้ชุมชนมั่นใจว่าอุตสาหกรรมพร้อมอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มที่

หน้าที่

ให้ข้อมูลความรู้สำหรับชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นศูนย์รับข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนติดตามผลและแจ้งความ คืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาประสานงานความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการภาครัฐและชุมชนเพื่อขับ เคลื่อนให้ภารกิจต่างๆ สำเร็จ

รับข่าวสารจากเรา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารดีๆ จากเรา ไม่ต้องห่วงนะครับ เราส่งให้แต่สิ่งดีๆ ครับ

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Go to Top