หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 8 (24 มิ.ย. 61)

วิสาหกิจชุมชนมาบตาพุด ลิตเติ้ลเมอร์เมตคอสเมติกส์ 1 ในวิสาหกิจของโครงการ ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่น 3/2561