สมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเวทีแนะแนวเรียนต่ออุดมศึกษา เพื่อปูทางอาชีพในฝันให้เด็กระยอง ผ่านโลกออนไลน์

สมาคมเพื่อนชุมชน โดย คุณศิริพันธ์ อาจนนท์ลา ผู้บริหารสมาคมเพื่อนชุมชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ระยอง ได้จัดโครงการ “เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่ทักษะแห่งอนาคต” หรือ “CPA OPEN HOUSE” ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ให้กับน้องๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วทั้งจังหวัดระยองและจังหวัดข้างเคียง โดยมี ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี-ระยอง รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว คณาจารย์ เข้าร่วมงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางใช้ในการวางแผนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งได้รับคำแนะนำจากวิทยากรชั้นนำ อาทิ คุณโอม Cocktail หัวข้อ “Future Skills” และ คุณเอ็ม ธีรยา ธีรนาคนาท CEO & Co-Founder ของ Career Visa หัวข้อ “Trend อาชีพที่ใช่” ที่มากด้วยความรู้ ความสามารถมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ให้น้องเยาวชนได้มีแนวทางในการตัดสินใจ รวมทั้งเตรียมพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อีกทั้งได้รับความร่วมมือจาก 16 สถาบันชั้นนำของไทยกว่า 51 คณะ จากรุ่นพี่มาให้ความรู้และประสบการณ์ในการเลือกคณะเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพื่อการวางเป้าหมายสู่การเลือกอาชีพในฝันของตนเอง โดยมีนักเรียน และอาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 24 โรงเรียน จำนวนกว่า 3,000 คน เมื่อ 6 ตค. ที่ผ่านมา