สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง และสำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด ออกให้บริการหน่วยแพทย์เพื่อนชุมชน อาทิ ตรวจรักษาโรคทั่วไป คัดกรองความดันเบาหวาน ด้านทันตกรรม ตรวจฟันและถอนฟัน
ตรวจมะเร็งปากมดลูก และบริการตัดผม ฉีดวัคซีนให้กับสุนัข แมว กิจกรรมระบายสี
และยังมีบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer vaccine) เด็กอายุตั้งแต่ 5-11 (ฝาส้ม) และบุคคลทั่วไป ที่เข้าเกณฑ์และผ่านระบบคัดกรองโดยโรงพยาบาล
สามารถ Walk in (จำนวนจำกัด)ได้ตั้งแต่ 08.30 น. จนถึง 11.00 น. แลัวพบกันนะครับ