ป้องกันไว้ก่อน ดีกว่าแก้ไขที่หลัง ⚠️
4 ข้อควรปฏิบัติ หลังจากกลับเทศกาลวันสงกรานต์ 💦

ก่อนไปร่วมงานวันสงกรานต์
✅Self Clean Up เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง
ปลอดเชื้อ COVID-19 ไม่นำเชื้อไปเยื่ยมผู้สูงอายุ

😷หลังกลับจากวันงานสงกรานต์
1. หลังกลับให้สังเกตตนเอง 7 วัน
2. งดพบปะผู้คน หรือหลีกเลี่ยงการพูดคุยอย่างใกล้ชิด
3. ตรวจ ATK หากมีอาการน่าสงสัย
4. Work from home (WFH) ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์

ขอบคุณที่มา : โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง