สัญญาณบอกโรคไต รู้ก่อนรักษาก่อน
#โรคไต ยังคงเป็นโรคร้ายที่อยู่ใกล้ตัวที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสาเหตุสำคัญของโรคเกิดขึ้นจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารของตนเอง ในส่วนของการเฝ้าระวังยังมีสัญญาณบางอย่างที่บอกได้ว่าไตเริ่มมีปัญหา เพื่อสังเกตตัวเองและทำการรักษาได้ทัน

1.สัญญาณบอกโรคไตที่สำคัญ คืออาการปวดศีรษะในคนอายุน้อย
2.ลักษณะอาการปวดศีรษะที่เกี่ยวข้องกับโรคไต คือปวดตับ ๆ บริเวณขมับหรือท้ายทอย
3.หากมีอาการปวดศีรษะตามที่กล่าวมา ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวัดความดันโลหิต
4.ผู้ป่วยโรคไตมักมีความดันโลหิตที่สูง
5.นอกจากนี้ยังมีอาการอื่นที่เป็นสัญญาณโรคไต ได้แก่ ปัสสาวะผิดปกติมีฟองมาก ปวดบั้นเอวข้างใดข้างหนึ่ง มีจ้ำเลือดตามร่างกาย บวมตามตัวและใบหน้า ผมร่วงผิดปกติ ในเพศชายอาจอวัยวะเพศไม่แข็งตัว

ข้อมูลจาก
ผศ. นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ
สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล