#ศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์ เปิดให้เที่ยวเเล้วนะ!
ใครที่กำลังหาที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ในจ.ระยอง ห้ามพลาด
พากายใจสัมผัสไอดินกลิ่นหญ้าไม้เขียวขจีและสัตว์น้อยใหญ่นานาพันธุ์ หลัง 2 ปี ที่ต้องเซฟโซนกักตัวในบ้านป้องกันโควิด-19
เพราะขณะที่เราหยุดพัก พวกพี่ๆ ปตท. และเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ รวมทั้งศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลยสิรินาถราชินี มิได้หยุดเดิน แต่พวกเขาได้เตรียมความพร้อมฟื้นฟูและพัฒนา “ธรรมชาติ” คอยต้อนรับทุกคนที่กลับมาเยือนอีกครั้ง
.
ปัจจุบัน #ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ ได้เปิดให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ มาเที่ยวเเล้ว
เเต่จะต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขสำหรับการจองเข้าเยี่ยมชมก่อนนะครับ👇🏻
✔️ผู้เข้าเยี่ยมชมต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 แล้ว อย่างน้อย 2 โดส
✔️ผู้เข้าเยี่ยมชม ต้องจองรอบการเยี่ยมชมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ผ่านทางโทรศัพท์หรือระบบจองเยี่ยมชมออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://learningcenter.pttreforestation.com/center/2/booking เท่านั้น
ผู้เข้าเยี่ยมชมต้องมีผลตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่ อย. รับรอง หรือวิธี RT-PCR โดยมีผลเป็นลบ (Negative) และไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเข้าเยี่ยมชม
.
เที่ยวได้อย่างปลอดภัย หายห่วง เพราะภายในยังมีมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด COVID-19 สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์👇🏻
1.ขอความร่วมมือตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง บริเวณป้อมรักษาความปลอดภัยหน้าศูนย์ฯ ก่อนเข้าเยี่ยมชม
2.ขอความร่วมมือสแกน QR Code ไทยชนะ ณ บริเวณจุดคัดกรองก่อนและหลังการเข้าเยี่ยมชม
3.ผู้เข้าเยี่ยมชมทุกท่าน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในศูนย์เรียนรู้ฯ
4.ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถอยู่ภายในพื้นที่ได้ไม่เกิน 1.30ชม.

ขอบคุณที่มา : เพจศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์