” #คาร์บอนเครดิต ” คือ จำนวนคาร์บอนที่บริษัทนึงสามารถปล่อยออกสู่อากาศต่อปี โดยมีจำนวนจำกัด และโดนบีบให้น้อยลงทุกปี และหากปล่อยคาร์บอนน้อยกว่าเกณฑ์ ก็สามารถนำส่วนต่าง (คาร์บอนเครดิต) ไปขายให้กับบริษัทอื่นได้

#คาร์บอนเครดิต เป็นไอเดียที่เกิดจากสภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นให้อุตสาหกรรมคำนึงถึงมลพิษ และก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา และให้ตั้งเป้าในการลดคาร์บอนทุกปี
ไอเดียของคาร์บอนเครดิตนั้นไม่เพียงแค่สร้างการรับรู้ให้คนได้มองเห็นถึงภาวะโลกร้อนที่กำลังรุนแรงขึ้นในทุกๆปี แต่ยังคงปลูกฝังจิตสำนึกและสามารถพัฒนาบริษัทตัวเองให้ใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนได้อีกด้วย

ถ้าหากมองในทางกลไกของตลาดแล้ว บริษัทที่ไม่ปรับตัวก็ต้องเสียเงินมากขึ้นถ้าหากปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกินเกณฑ์ ในทางกลับกัน หากใครปรับตัวได้ดี ก็สามารถนำ คาร์บอนเครดิต ไปขายให้กับบริษัทที่ต้องการได้อีกด้วย

ราคาคาร์บอนเครดิต ในปี 2564 จะเฉลี่ยอยู่ที่ 22.55 บาทต่อตัน ซึ่งราคา และจำนวนจะขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย เช่น ประเภทของกิจกรรมที่ช่วยลดมลพิษนั้นได้ผลดีขนาดไหน หรือจะเป็นราคาในตลาดที่มีการแข่งขันกัน

หากอ้างอิงจากข้อมูลจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในปี 2563 มีการซื้อขายคาร์บอนกันถึง 170,000 ตันเลยทีเดียว

ซึ่งข้อมูลนี้สามารถตีความได้ว่า ตลาดคาร์บอนในเมืองไทยกำลังเติบโต และหลายๆ บริษัทเริ่มตระหนักถึงภาวะโลกร้อนที่พวกเราทุกคนต้องร่วมมือกันรับผิดชอบ

ขอบคุณที่มา : เพจ Geko Finance