ชุดตรวจ ATK แยก-ทิ้ง ให้ถูกวิธี ทำอย่างไร?
#เพื่อนชุมชน อยากพาเพื่อนๆไปดู ว่าเราสามารถเเยก-ทิ้ง ได้อย่างไรบ้าง
.
ปัจจุบันหลายๆ บ้านอาจทำการตรวจโควิด19 กันเอง
เพราะเราสามารถหาซื้อที่ตรวจได้เเสนสะดวกตามร้านขายยา
เเน่นอนว่า การใช้หลายๆ บ้าน อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทิ้งและนำไปกำจัดอย่างไม่ถูกวิธี ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบดังกล่าว จึงได้มีนโยบายให้จัดทำข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับประชาชนในการทิ้งชุดตรวจแอนติเจน เทสต์ คิท รวมถึงหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากขยะติดเชื้อ
.


เราสามารถเเยกเป็นขยะ 2 ประเภท
ขยะไม่ปนเปื้อน : ขยะที่ไม่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดคลั่ง
เช่น เอกสารกำกัยชุดตรวจ เเละกล่องบรรจุภัณฑ์
ขยะปนเปื้อน : ขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดคลั่ง
เช่น ตลับหรือแผ่นทดสอบ หลอดใส่น้ำยา ไม้Swap
ฝาหลอดหยด

เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อเป็นประจำทุกวัน ใส่ถุงขยะถุงแดง 2 ชั้น
กรณีในพื้นที่ชุมชน มีระบบการเก็บขนขยะติดเชื้อ

เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อเป็นประจำทุกวัน ใส่ถุงขยะถุงปกติ 2 ชั้น
กรณีในพื้นที่ชุมชน ไม่มีระบบการเก็บขนขยะติดเชื้อ

ขอบคุณที่มา : โรงพยาบาลระยอง / tnnthailand