การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ “ #เทคโนโลยี ” ที่ตามมาด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “โควิด-19” ทั่วโลก ทำให้ทิศทางของเทคโนโลยี สังคม รวมถึงโลกการทำงานทั้งในและต่างประเทศเปลี่ยนแปลงไปแบบยากที่จะปฏิเสธ
รวมถึงเทรนด์การทำงาน และบทบาทของคนทำงานยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่ทำงานประจำ หรือแม้แต่ฟรีแลนซ์ ที่ต้องปรับ “ทักษะ” (Skills) ตัวเอง ให้สอดคล้องไปกับความต้องการของตลาด เพื่อปรับตัวไม่ให้หลุดออกจาก “ตลาดแรงงาน” หรือเพื่อพัฒนาตัวเองรับโอกาสใหม่ๆ และเติบโตได้ในสายงานของตัวเอง
.


ทั้งนี้ได้สรุป 10 สายงานที่มาแรงในช่วงปี 2022 ที่ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นโอกาสสำหรับคนวัยทำงานที่กำลังมองหางานเสริมในมิติต่างๆ ดังนี้
1. การตลาด
– งานขาย และการตลาด
– การตลาดดิจิทัล

2. บัญชีและการเงิน
– ที่ปรึกษาด้านการเงิน

3. ขนส่งและโลจิสติกส์
– งานคลังสินค้า
– พนักงานขับรถขนส่งสินค้า

4. วิศวกร
– วิศวกรโครงการ
– วิศวกรเหมืองแร่และเคมี
– วิศวกรโยธา
– วิศวกรเครื่องกล
– วิศวกรไฟฟ้า

5. ไอที
– Programmer & Developer
– System & Network
– IT Support
– Data Analyst
– Robotics

6. การจ้างงานระยะสั้นต่างๆ (Gig Economy)
– บริการลูกค้า
– แปลภาษา
– วิศวกร
– ขนส่งและคลังสินค้า
– ออกแบบ

7. ธุรการ
– ติดตามหนี้สิน
– ประสานงาน

8. บริการลูกค้า
– แนะนำสินค้า
– ขายทางโทรศัพท์
– บริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์

9. การผลิต
– งานฝ่ายผลิต
– ช่างเทคนิค

10. บริการทางการแพทย์และสุขภาพ
– พยาบาล
– แพทย์
– เภสัชกร
– ทันตแพทย์
– งานบริการทางด้านสุขภาพ

ขอบคุณที่มา : เพจ bangkokbiznews