ฝุ่นขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ #PM2.5 หากจะพูดภาษาบ้านๆ ก็คือ ฝุ่นละเอียด กลายเป็นชื่อที่คุ้นหูคนไทยมากขึ้น มีลักษณะเป็นเขม่าควัน หรือไอเสียจากการเผาเชื้อเพลิงต่างๆ ซึ่งเป็นอันตรายเพราะสามารถเข้าสู่ร่างกายของคนเราทางการหายใจได้มากกว่าฝุ่นขนาดใหญ่ เเล้วปัจจัยไหนบ้างหละ ที่ทำให้เกิด PM2.5 ขึ้น

.

ต้นตอใหญ่ PM2.5 ในยุโรปมาจาก #เครื่องยนต์ดีเซล

สำหรับในต่างประเทศ พบว่ามาจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลเป็นหลัก ข้อมูลจากบทความ เรื่อง “Rising air pollution levels a ‘public health emergency, says WHO” ของ Financial Times ฉบับวันที่ 27 กันยายน 2559 กล่าวถึงงานวิจัยของ WHO(World Health Organization) ระบุว่า มลภาวะทางอากาศนอกอาคาร (outdoor pollution) เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรมากถึง 3 ล้านคน โดยประเทศในทวีปยุโรป เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี มีค่า PM2.5 เกินเกณฑ์กำหนดของ WHO ซึ่งสาเหตุเกิดจากหลายๆ ประเทศในยุโรปสนับสนุนการใช้รถยนต์ดีเซล ซึ่งตรงข้ามกับประเทศแถบอเมริกาที่แทบไม่มีการใช้รถยนต์ดีเซล เป็นผลให้ค่า PM2.5 อยู่ในเกณฑ์กำหนดของ WHO นั่นเอง

.

แก้ปัญหาอย่างไรให้ตรงจุด

การแก้ไขปัญหาเรื่องมลพิษ ฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 จึงควรมองให้ตรงประเด็นและแก้ปัญหาให้ตรงจุด โดยเฉพาะการงดการเผาในที่โล่ง การส่งเสริมการใช้บริการขนส่งมวลชน และลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบ แหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศจากแหล่งต่างๆ นะครับ

ขอบคุณที่มา : เพจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเเห่งประเทศไทย