วันที่ 11 มกราคม 2565 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่คำแนะนำสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่กักตัวที่บ้าน รวมทั้งหมด 12 ข้อ ดังนี้

.

1. ไม่ให้บุคคลอื่นมาเยี่ยม

2. อยู่ในห้องส่วนตัวตลอดเวลา

3. หากจำเป็นต้องเข้าใกล้ผู้อื่น ต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่ห่างอย่างน้อย 1 เมตร

4. ไอจาม (กรณีสวมหน้ากากอนามัยอยู่ ไม่ต้องเอามือ มาปิดปาก) หากไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย ให้ใช้ต้นแขนด้านในปิดปากและจมูก

5. ถูมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือล้างมือด้วยสบู่และน้ำเป็นประจำ

6. ให้นมบุตรได้ (กรณีมารดาให้นม)

7. ใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่น

8. การทำความสะอาดห้องน้ำ โถสุขภัณฑ์ด้วยน้ำและ 5% โซเดียมไฮโปคลอไลด์

9. แยกสิ่งของส่วนตัวไม่ใช่ร่วมกับผู้อื่น

10. ไม่ร่วมรับประทานอาหารกับผู้อื่น

11. ซักเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยน้ำ & สบู่ / ผงซักฟอก

12. ทิ้งหน้ากากอนามัย & ขยะปนเปื้อนในถุงพลาสติก ปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้ง

ขอบคุณทื่มา : สสส.