#คาร์บอนฟุตพริ้นท์ คืออะไร
สวัสดีครับทุกคน กลับมาพบกับ #เพื่อนชุมชน กันอีกแล้วนะครับ วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องคาร์บอนฟุต พริ้นท์ ให้ฟังกันนะครับ ว่าคืออะไร มีหลักการในการวัดหรือคำนวณอย่างไร ?และหน่วยของคาร์บอนฟุต พริ้นท์คืออะไร มาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนี้กันเลยครับ
.
#คาร์บอนฟุตพริ้นท์ คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อย และดูดกลับจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์นั่นเอง ยังจำกันได้ไหมครับว่ามีก๊าซอะไรบ้าง ก๊าซเรือนกระจกที่นำมาพิจารณามีอยู่ 7 ตัวด้วยกันนะครับ คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ก๊าซมีเทน, ก๊าซไนตรัสออกไซด์, กลุ่มก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน, กลุ่มก๊าซเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน, ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ และก๊าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ ซึ่งก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิดนี้จะมีศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential : GWP) แตกต่างกัน ซึ่งทางคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC) ได้กำหนดค่าการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนของแต่ละก๊าซให้เทียบกับศักยภาพการเกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีค่าศักยภาพในการทำให้โลกร้อนเท่ากับ 1 ซึ่งจะมีหน่วยเป็น คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Carbon dioxide equivalent : CO2e)


.
ดังนั้น เราจะเห็นว่าในการทำงาน หรือการดำเนินชีวิตประจำวันของเราทุกคนนั้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ไฟฟ้า, น้ำประปา, กระดาษ, น้ำมันเชื้อเพลิง หรือการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงอาหาร ของเสียที่เกิดขึ้นในทุกวัน ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งสิ้น ถ้าเราลองนำมาคำนวณตามหลักการข้างต้น ก็จะสามารถทราบได้ว่าเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปเท่าไหร่กันบ้างนะครับ ซึ่งถ้าเราอยากช่วยโลกใบนี้ไม่ให้ร้อนเร็วขึ้น ในชีวิตประจำวันของพวกเรา เราสามารถวางแผนกิจวัตรต่าง ๆ หรือสิ่งที่ทำให้ดี คิดก่อนใช้ และใช้ทรัพยากรทุกอย่างอย่างคุ้มค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็จะช่วยกันลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก หรือ คาร์บอนฟุตพริ้นท์กันได้นะครับ

ขอบคุณที่มา : ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน). (2560).