#โรคไข้เลือดออก

เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี โดยมียุงเป็นพาหะนำโรค มักระบาดในช่วงฤดูฝน อาการของโรคไข้เลือดออกมีตั้งแต่ไม่มีอาการผิดปกติไปจนถึงเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

#ไข้เลือดออกป้องกันด้วยวัคซีน

💉 ป้องกันไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์

💉 ลดอัตราการนอนรพ.

💉 ลดการเป็นไข้เลือดออกชนิดรุงแรง

ขอบคุณที่มา : โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

#เพื่อนชุมชน #ไข้เลือดออก #ป้องกันไข้เลือดออก