เรื่องของ #หัวใจ ยังไงก็สำคัญ อวัยวะทุกส่วนของร่างกายดำรงอยู่ได้ก็เพราะมี “หัวใจ” เป็นศูนย์กลางควบคุม แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่หัวใจอ่อนแอจากภาวะหัวใจขาดเลือด ย่อมส่งผลเสียต่อร่างกาย
โรคหัวใจขาดเลือด จัดอยู่ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า คนไทยเสียชีวิตด้วยโรค NCDs ราวปีละ 4 แสนราย หรือวันละไม่ต่ำกว่า 1,000 ราย คิดเป็น 3 ใน 4 ของการเสียชีวิตของทั้งหมดของประเทศ และครึ่งหนึ่งเป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร กลุ่มโรค NCDs ถือเป็นภัยเงียบที่ร้ายแรงกว่าโควิด-19 หลายเท่า สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคได้มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน ได้แก่


1. การรับประทานอาหารที่มีไขมัน คอเลสเตอรอลสูง เช่น ไขมันทรานส์ อาหารที่มีกากใยน้อยเกินไป
2.ความเครียดที่มีสะสมมาเรื่อยๆ
3. ขาดการออกกำลังกาย มีกิจกรรมทางกายที่น้อยลง
4. สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ
5.ดื่มเเอลกอฮอล์เป็นประจำ

ขอบคุณที่มา สสส.
#เพื่อนชุมชน #ภัยร้าย #ปัญหาสุขภาพ #โรคหัวใจขาดเลือด
#ดูเเลสุขภาพ