Personal Hygiene ได้เวลาอนามัยจัด! สะอาดสู้ไวรัสโควิด-19
อนามัยในมือเรา #ความสะอาดส่วนตัว ที่ต้องเคร่งครัด
ดังนั้น นอกจากจะหลีกเลี่ยงการออกไปข้างนอกเพื่อลดการกระจายของไวรัส อีกวิธีการที่เราแต่ละคนจะปราบไวรัสได้อยู่หมัด คือการ ขยันทำความสะอาดและมีวินัยในการสร้างสุขอนามัย ทั้งกับร่างกาย ของใช้ส่วนตัว สถานที่ทำงาน และบ้านอย่างสม่ำเสมอนั่นเอง

เชื่อว่าข้อดีหนึ่งของวิกฤตไวรัสนี้ คือการที่เราทุกคนจะหันมาใส่ใจกับอนามัยในการใช้ชีวิตมากขึ้น เริ่มง่ายๆ จากอนามัยรอบตัวเองในชีวิตประจำวัน ดังนี้..
– เช็ดสิ่งของที่มือเราสัมผัสบ่อย
– การล้างมือ (เจลเเอลกอฮอล์/สบู่)
– เลี่ยงการจับใบหน้า เเละหยิบอาหารเข้าปาก

ขอบคุณที่มาดีๆ : greenery
#เพื่อนชุมชน #covid19 #โควิด #ป้องกันโรค #ช่วยกันยกระดับป้องกันโควิด #HomeIsolatio