อยู่บ้านช่วยชาติ ด้วย 5 วิธีดูเเลสิ่งเเวดล้อมได้ง่ายๆ ในช่วงที่หลายๆคนยังต้อง Work Form Home
อาจเกิดขยะมากมายได้ทั้งจากการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ การใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้น การใช้น้ำที่มากขึ้น

เพื่อนชุมชน อยากให้มาช่วยชาติกันครับ
1. #ลดขยะจากภาชนะ และบรรจุภัณฑ์
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากิจกรรมยอดฮิตช่วงกักตัวอยู่บ้านในวิกฤตการณ์โควิด-19 คงหนีไม่พ้นฟู้ดเดลิเวอรี

2.#WFH Work from Home ลดมลพิษทางอากาศ
ในช่วงการระบาดของโควิด-19 หลายบริษัทให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work from Home) ซึ่งทำให้ประหยัดทั้งเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่กำหนดเอง อีกทั้งยังส่งผลให้มลพิษทางอากาศที่สำคัญบาง
ตัว อาทิ ไนโตรเจนไดออกไซด์ และ คาร์บอนไดออกไซด์ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ ทำให้คุณภาพของอากาศดีขึ้นชัดเจ

3. #แยกประเภทของขยะ
การคัดแยกขยะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้ขยะไม่ปนกัน และง่ายต่อการนำไปจัดการอย่างถูกต้องและรีไซเคิล นอกจากนี้
ยังช่วยลดภาระให้กับพนักงานเก็บขยะที่นอกจากจะไม่ได้หยุดกักตัวอยู่บ้านเฉกเช่นคนทั่วไป ซึ่งการปฏิบัติงานอาจทำ
ให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อจากการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
อีกด้วย

4. #ใช้น้ำอย่างรู้ค่า
ภัยแล้งก็เป็นปัญหาใหญ่อีกเรื่องของเมืองไทยในขณะนี้ เราทุกคนสามารถมีส่วนช่วยลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรน้ำ
ได้ง่ายๆ เพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประจำวันเล็กๆ น้อยๆ

5. #ลดการใช้พลังงาน
การปิดและถอดสวิทช์เราเตอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน ตลอดจนการไม่เปิดตู้เย็นบ่อยเกินไป
รวมถึงการตั้งอุณหูมิแอร์ให้อยู่ที่ 25-27 องศา ก็สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านลงได

ขอบคุณที่มาดีๆ : radiothailand
#เพื่อนชุมชน #โควิด19 #WFH #รักษาสิ่งเเวดล้อม #กักตัวที่บ้าน #ขยะ