การกำจัดขยะติดเชื้อ สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 แยกกักตัวที่บ้าน
นโยบายการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) อาจทำให้มีขยะติดเชื้อที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก เสมหะ และน้ำลายของผู้ป่วยโรคโควิด-19 จึงจำเป็นต้องแยกจัดการขยะเหล่านี้ออกจากขยะทั่วไป เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ขยะติดเชื้อ
✨ กระดาษทิชชู
✨ หน้ากากอนามัย
✨ ชุดตรวจแอนติเจนแบบเร็ว (Antigen Test Kit)
✨ ภาชนะใส่อาหารและช้อนส้อมพลาสติก (แบบใช้ครั้งเดียว)
✨ ขวดน้ำดื่ม หรือหลอดดูดน้ำพลาสติก (แบบใช้ครั้งเดียว)

ขั้นตอนการเก็บขยะติดเชื้อ

1. เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อเป็นประจำทุกวัน
2. ทิ้งขยะในถุงพลาสติก 2 ชั้น โดยใช้ถุงแดงหรือเขียนข้อความ “ขยะติดเชื้อ” ให้เห็นชัดเจน
3. ถุงชั้นแรกมัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่น เช็ดปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้อ เช่น น้ำยาฟอกขาวผสมน้ำ หรือแอลกอฮอล์ความเข้มข้นร้อยละ 70 จากนั้นใส่ในถุงชั้นที่ 2 มัดปากถุงให้แน่นแล้วเช็ดด้วยสารฆ่าเชื้ออีกครั้ง
4. เคลื่อนย้ายขยะไปยังจุดรับทิ้งขยะติดเชื้อที่จัดไว้โดยเฉพาะ เพื่อรอการจัดเก็บจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
– หากแยกกักตัวร่วมกับผู้ที่ไม่ติดเชื้อ ให้ผู้ที่ไม่ติดเชื้อเป็นผู้เคลื่อนย้าย
-หากแยกกักตัวคนเดียวหรืออยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ ควรเคลื่อนย้ายขยะในเวลาที่ผู้คนไม่พลุกพล่าน

ขอบคุณที่มา : chulalongkornhospital
#สสส #เพื่อนชุมชน #covid19 #โควิด #ป้องกันโรค