คนกว่า 90% มักจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเบาหวาน และโรคเรื้อรังอื่นๆ ให้ตามมา เมื่อไม่รู้จึงไม่ได้ดูแลสุขภาพ และอาจทำให้เสียชีวิตภายหลังได้ เพื่อนชุมชนจึงจะพาเพื่อนๆ ไปดูกันดีกว่าครับว่า 10 สัญญาณของร่างกายเมื่อน้ำตาลในเลือดสูง มีอะไรบ้าง …?
เเละวันนี้ขอมาไขข้อสงสัยว่า ผู้ที่ป่วยเป็น #เบาหวาน
มีโอกาสติดเชื้อ COVID-19 ได้มากกว่าปกติจริงไหม?


คำตอบ : ผู้เป็นเบาหวานมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไม่แตกต่างจากผู้ที่ไม่เป็นเบาหวาน แต่ว่าถ้าติดเชื้อแล้วจะมีอาการหรือภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงกว่าผู้ที่ไม่เป็นเบาหวาน เช่นเดียวกับผู้สูงอายุ ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง หรือโรคอ้วน เนื่องจากผู้เป็นเบาหวาน หากควบคุมน้ำตาลไม่ดี จะมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำกว่าคนปกติและเชื้อไวรัสจะเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง

ขอขอบคุณเนื้อหา : เพจ ลืมป่วย / สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ
#เพื่อนชุมชน_บ้านเราน่าอยู่สังคมยั่งยืน”