เมื่อเราจะเข้ารับบริการวัคซีน มาดู 8 ขั้นตอน ดูแลความปลอดภัยของผุ้เข้ารับวัคซีนกันครับ…

การให้บริการวัคซีน
คนไทยทุกคนมีสิทธิได้รับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามความสมัครใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

1. ลงทะเบียนรับบริการ
2. ชั่งน้ำหนักวัดความดันโลหิต
3. คัดกรองซักประวัติ
4. รอฉีดวัคซีน ซึ่งจะมีการให้ความรู้ความเข้าใจอีกครั้งก่อนรับวัคซีน
5. รับการฉีดวัคซีนโดยเป็นการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
6.พักรอสังเกตอาการ 30 นาที ซึ่งจะมีการจัดห้องปฐมพยาบาล โดยมีบุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์ช่วยชีวิตพร้อมดูแล
7. ตรวจสอบอาการก่อนกลับบ้าน รับคำแนะนำ และเอกสารให้ความรู้
8. ติดตามข้อมูลและทำการสื่อสาร ผ่านไลน์ “หมอพร้อม”

ประโยชน์ของไลน์ “หมอพร้อม”
>>ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีน
กำหนดนัดหมายประเมินความเสี่ยง การเลือกโรงพยาบาล
เลือกเวลาที่จะได้รับวัคซีน

>>ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวัคซีน เช่น อาการไม่พึ่งประสงค์ แนวทางการดูแลตัวเองและข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 เช่น สถานการณ์การติดเชื้อ
หน่อยบริการตรวจโควิด

>>ช่วยติดตามผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน 1 วัน 7 วัน และ 30 วัน และแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนที่ได้รับ

>>การแจ้งเตือนรับวัคซีนเข็มที่ 2 ทั้งนี้จะได้รับ ใบยืนยันการฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อฉีดครบ 2 เข็ม

……………………..
ขอขอบคุณข้อมูล : คู่มือวัคซีน สู้โควิด
#เพื่อนชุมชนบ้านเราน่าอยู่สังคมยั่งยืน